Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Renova Miljö och Sakab samarbetar om förorenad jord

Renova Miljö och Sakab har avtalat om att utveckla och underlätta hanteringen av förorenade jordmassor. Samarbetet skapar en möjlighet för mottagning av oklassificerade jordmassor med egen deponikapacitet 20 km från Göteborgs stadskärna, något som kan innebära minskade transporter och tidsbesparingar vid stora byggprojekt.

De båda bolagen har ingått ett samarbete för att förenkla för bygg och anläggningsföretag att hantera jordmassor vid byggnation och entreprenader. Genom möjligheten att kunna köra in oklassificerade jordmassor (jordmassor där föroreningarna i massorna inte har identifierats) spar man mycket tid eftersom klassificeringen görs efter leverans och man undviker väntetider för provsvar. Närheten till Göteborg leder till minskade transportsträckor och kortare produktionsstopptider för byggindustrin. Det i sin tur ger större möjlighet för byggindustrin att hålla sina tidplaner.

– Vi anser att samarbetet med Sakab innebär att regionen får ett konkurrenskraftigt alternativ för omhändertagande av förorenade schaktmassor, säger Renovakoncernens VD Ingrid Näsström. Sakabs långa erfarenhet av behandling av förorenad jord i kombination med Renova Miljös anläggningar utgör en bra grund för samarbetet fortsätter hon.

Hur tas jordmassorna om hand?

De oklassificerade jordmassorna körs till Renova Miljös anläggning i Fläskebo, Härryda kommun, där de lossas på en yta. Därefter analyseras massorna och man gör en bedömning av vilken behandlingsmetod som är korrekt för massorna. Massorna kan sedan sorteras för att få ut sten, tegel och betong som kan återvinnas som t ex konstruktionsmaterial. På platsen finns en vattenreningsanläggning som tar hand om lakvatten från området för att minimera negativ miljöpåverkan i omgivningen. Renova Miljö kan också ombesörja transporten av materialet till och från anläggningen.

– Vi är mycket nöjda med att ha fått möjligheten att arbeta tillsammans med Renova Miljö på Fläskebo. Anläggningen har högsta tänkbara standard och ett tillstånd som medger att även jordar som är klassade som farligt avfall kan tas emot, vilket är en styrka säger Göran Eriksson, VD på Sakab. Jag tror också att Fläskebos närhet till byggprojekt i centrala Göteborg kommer att vara av stort värde för stora som små byggare, fortsätter han.

Sakab är ett helägt bolag inom Ekokem-koncernen. Sakab erbjuder kunder inom försörjningssektorn, industrin och kommunal verksamhet komplett problemlösning för farligt avfall och förorenade markområden. Sakab hjälper företag inom industrin att lokalisera och genomföra åtgärder för ökad effektivitet och produktivitet inom materialhantering, marksanering, miljöservice, logistik och avfallsbehandling. Tillsammans verkar vi för ett hållbart samhälle och sparar på naturens resurser.

Renova AB ägs av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö. Renova Miljö AB är ett helägt dotterbolag till Renova AB och erbjuder kundanpassade, konkurrenskraftiga och miljöriktiga tjänster och produkter inom återvinnings- och avfallsområdet i ägarregionen. För att leda utvecklingen mot hållbar tillväxt är lönsamhet, kundfokus, miljöhänsyn, god arbetsmiljö och ett aktivt förbättringsarbete viktiga förutsättningar.

För ytterligare information kontakta:

Ingrid Näsström, VD Renova 070-371 20 26

Göran Eriksson, VD Sakab 070-525 9110

Ämnen

Regioner


Renova är den ledande miljökoncernen i Västsverige inom avfalls- och återvinningsbranschen. Koncernen består av två bolag. Renova AB - som jobbar med kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Mijö AB, som konkurrerar med andra företag om uppdrag från företag, verksamheter och kommuner. 

2014 behandlades ca 745 000 ton avfall av vilket mer än 90 procent gick till material- eller energiåtervinning. Koncernen omsätter ca 1,2 miljard kr, har ca 800 anställda och ägs av tio kommuner: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Presskontakt

Marie-Louice Flach

Marie-Louice Flach

Presskontakt pressansvarig/kommunikatör 0706310009

Västsveriges ledande miljöföretag inom återvinning och avfall!

Renova ägs av tio kommuner i Västsverige. Vårt uppdrag är att tillsammans med våra ägare ta ett långsiktigt ansvar när det gäller återvinning och avfall. Vi ska leverera affärsmässig samhällsnytta och aktivt medverka till en långsiktigt hållbar utveckling i vår ägarregion. Vi arbetar med rådgivning och utbildning, insamling, transport och miljöriktig behandling av avfall och återvinningsmaterial. Vi utför också servicetjänster för fastighetsägare och byggbranschen.
Renova deltar i utvecklingen av framtidens miljösmarta fordon. Vår tunga fordonsflotta drivs med förnybara drivmedel. Vi arbetar ständigt för att vår verksamhet, genom hela kedjan från avfall till nya råvaror och energi, ska vara hållbar.

Koncernen består av två bolag: Renova AB som utför kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Miljö AB, som verkar på den konkurrensutsatta marknaden. 3
Koncernen omsätter ca 1,5 miljarder kr och har 773 medarbetare. 2021 behandlade vi ca 1,3 miljoner ton avfall och återvinningsmaterial. Våra ägarkommuner är: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Renova
Gullbergs Strandg. 20-22, Box 156
401 22 Göteborg