Gå direkt till innehåll
Renova minskade klimatutsläppen med 10 000 ton

Pressmeddelande -

Renova minskade klimatutsläppen med 10 000 ton

Sedan drygt ett år tillbaka körs alla Renovas 220 sopbilar på fossilfritt bränsle. Det har minskat utsläppen av koldioxid med 700 ton per månad, hittills totalt drygt 10 000 ton. Det motsvarar de årliga utsläppen från 6 450 nya personbilar*.

Sedan 20 maj 2015 är det bara förnybart bränsle i tankarna på Renovas tunga fordon. Nästan alla drivs med HVO-bränsle tillverkat av slaktavfall. Några av sopbilarna går också på biogas.

– HVO är både förnybart och energieffektivt. Bränslet har ungefär samma tekniska egenskaper som vanlig diesel vilket innebär att det kan användas i våra befintliga dieselfordon och förbrännas med hög verkningsgrad, berättar Hans Zackrisson, strategisk utvecklingschef på Renova.

Renovas klimatsatsning har fått stor uppmärksamhet både bland kunder, kommuner och fordonstillverkare.

– Många kunder vill ha specifika siffror på hur stora utsläppsminskningar just deras uppdrag resulterat i för att kunna använda dem i sina egna redovisningar. Kommunerna är intresserade av hur vi gått till väga och fordonstillverkarna vill både ta del av våra erfarenheter och höra vad vi har för förväntningar och krav för framtiden, säger Hans Zackrisson.

I Renovas ägaruppdrag ingår att driva på utvecklingen inom miljöområdet, därför testas olika drivsystem och energibärare kontinuerligt i samarbete med fordonstillverkarna. Just nu har Renova till exempel tre elhybrider i testtrafik. Eldrift skapar förutsättningar för rena och mycket energieffektiva transporter, och utvecklingen på området går fort.

– Det finns många vägar till lägre utsläpp. På Renova är vi oerhört glada om vårt arbete och vårt klimatinitiativ kan inspirera andra att arbeta mot samma mål, säger Hans Zackrisson.

* En nyregistrerad personbil i Sverige (2015) släpper i genomsnitt ut 127 g CO2/km (Källa: Trafikverkets klimatbarometer). Den genomsnittliga körsträckan för svenskregistrerade personbilar samma år är cirka 1220 mil (Källa: Trafikanalys). 

Ämnen

Kategorier

Regioner


Renova är den ledande miljökoncernen i Västsverige inom avfalls- och återvinningsbranschen. Koncernen består av två bolag. Renova AB - som jobbar med kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Mijö AB, som konkurrerar med andra företag om uppdrag från företag, verksamheter och kommuner. 

2015 behandlades ca 830 000 ton avfall av vilket mer än 90 procent gick till material- eller energi återvinning. Koncernen omsätter ca 1,1 miljard kr, har 780 anställda och ägs av tio kommuner: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Presskontakt

Marie-Louice Flach

Marie-Louice Flach

Presskontakt pressansvarig/kommunikatör 0706310009

Västsveriges ledande miljöföretag inom återvinning och avfall!

Renova ägs av tio kommuner i Västsverige. Vårt uppdrag är att tillsammans med våra ägare ta ett långsiktigt ansvar när det gäller återvinning och avfall. Vi ska leverera affärsmässig samhällsnytta och aktivt medverka till en långsiktigt hållbar utveckling i vår ägarregion. Vi arbetar med rådgivning och utbildning, insamling, transport och miljöriktig behandling av avfall och återvinningsmaterial. Vi utför också servicetjänster för fastighetsägare och byggbranschen.
Renova deltar i utvecklingen av framtidens miljösmarta fordon. Vår tunga fordonsflotta drivs med förnybara drivmedel. Vi arbetar ständigt för att vår verksamhet, genom hela kedjan från avfall till nya råvaror och energi, ska vara hållbar.

Koncernen består av två bolag: Renova AB som utför kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Miljö AB, som verkar på den konkurrensutsatta marknaden. 3
Koncernen omsätter ca 1,5 miljarder kr och har 773 medarbetare. 2021 behandlade vi ca 1,3 miljoner ton avfall och återvinningsmaterial. Våra ägarkommuner är: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Renova
Gullbergs Strandg. 20-22, Box 156
401 22 Göteborg