Gå direkt till innehåll
Biokolet kommer att tillverkas av ris från göteborgarnas trädgårdsavfall
Biokolet kommer att tillverkas av ris från göteborgarnas trädgårdsavfall

Pressmeddelande -

Renova och Göteborg Energi i gemensam klimatsatsning med biokolsanläggning

Renova och Göteborg Energi gör nu en gemensam satsning på biokol genom en produktionsanläggning i Tagene. Satsningen innebär en ny kolsänka i Göteborg. Biokolet tillverkas från Göteborgarnas trädgårdsavfall och värmen från anläggningen används som klimatpositiv fjärrvärme.

Biokol används som jordförbättringsmedel och är ett kostnadseffektivt sätt att minska koldioxidutsläppen. I marken förmultnar biokolet mycket långsamt och kolet återgår inte till atmosfären på upp emot tusen år. Analyser från Göteborgs Stad och Klimatklivet visar att biokol innebär en stor samhällsvinst och tillhör de åtgärder som ger mest klimatvinst per krona. Produktionsanläggningen delfinansieras av Klimatklivet.

Biokolet kommer att tillverkas av ris från göteborgarnas trädgårdsavfall och förväntas binda cirka 6 000 ton koldioxid varje år, vilket motsvarar ett ungefär lika stort koldioxidutsläpp som 700 göteborgare ger upphov till. Överskottsvärmen från produktionen blir klimatpositiv fjärrvärme.

–Vi är väldigt glada över att kunna gå vidare med den här satsningen, säger Anders Åström, vd för Renova. Biokol är inte bara bra för klimatet, det kommer att gynna regionen på flera sätt. Vi diskuterar just nu med potentiella kunder om hur biokolet kan användas för att skapa en grönare och friskare stadsmiljö.

–Göteborg Energi och Renova samverkar på flera sätt för att hjälpa våra kunder att minska sitt klimatavtryck. Att lagra undan kol från atmosfären är ett av våra viktigaste verktyg för att nå klimatmålen. Det känns riktigt bra att det första projektet, en kolsänka genom biokol, nu blir verklighet , säger Alf Engqvist, vd på Göteborg Energi.

Biokol har även andra positiva effekter på miljön när det lagras i marken. Att förbättra jorden med biokol är en välbeprövad metod som använts av människor i flera hundra år.

Biokol är ett stabilt och poröst material med god förmåga att binda näring och vatten, vilket gynnar viktiga mikroorganismer och gör det lättare för växter att tillgodogöra sig näringsämnen. Blandat med gödsel eller kompostjord blir effekten ännu större. Ökad växtlighet bidrar i sin tur till att ännu mer kol lagras. Biokol fungerar dessutom väldigt bra för att filtrera och hålla kvar regnvatten. Filter och uppsamlingsmagasin med biokol minskar risken för översvämningar i staden och spridning av orenade miljögifter.

Projektet startar efter årsskiftet och anläggningen planeras att vara i drift våren/sommaren 2023

Så fungerar det:

• Biokol består av växtavfall och restprodukter från lant- och skogsbruk som hettats upp till en hög temperatur i en syrefattig miljö så att det inte sker en förbränning, så kallad pyrolys.

• Kolet i biokolet, som växterna samlat upp via fotosyntesen, återförs alltså inte till atmosfären och blir på så sätt en kolsänka.

• Överskottsvärmen från processen tas emot av Göteborg Energi till fjärrvärmesystemet.

• En viktig resurs för biokol är ris från trädgårdsavfall, som ofta inte lämpar sig för att återvinna som flis eller biogas. Biokolet förväntas binda cirka 6 000 ton koldioxid varje år, vilket motsvarar ett ungefär lika stort koldioxidutsläpp som 700 göteborgare ger upphov till.

För mer information kontakta:

Marie-Louice Flach, pressansvarig, Renova Miljö, 0706-310009, marie-louice.flach@renova.se

Cecilia Erdalen, presschef, Göteborg Energi, 070-466 04 28, cecilia.erdalen@goteborgenergi.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Renova är det ledande avfalls-och återvinningsföretaget i Västsverige. Vi ägs av tio kommuner i Västsverige. Vårt uppdrag är att leverera affärsmässig samhällsnytta och aktivt medverka till en långsiktigt hållbar utveckling i vår ägarregion.

Vi arbetar med rådgivning och utbildning, insamling, transport och miljöriktig behandling av avfall och återvinningsmaterial. Vi utför också servicetjänster för fastighetsägare och byggbranschen.

Renova deltar i utvecklingen av framtidens miljösmarta fordon. Vår tunga fordonsflotta är fossilfri. Vi arbetar ständigt för att vår verksamhet, genom hela kedjan från avfall till nya råvaror och energi, ska vara hållbar.

Kontakter

Marie-Louice Flach

Marie-Louice Flach

Presskontakt pressansvarig/kommunikatör 0706310009

Relaterat innehåll

Västsveriges ledande miljöföretag inom återvinning och avfall!

Renova ägs av tio kommuner i Västsverige. Vårt uppdrag är att tillsammans med våra ägare ta ett långsiktigt ansvar när det gäller återvinning och avfall. Vi ska leverera affärsmässig samhällsnytta och aktivt medverka till en långsiktigt hållbar utveckling i vår ägarregion. Vi arbetar med rådgivning och utbildning, insamling, transport och miljöriktig behandling av återvinningsmaterial och avfall. Vi utför också servicetjänster för fastighetsägare och byggbranschen. Renova deltar i utvecklingen av framtidens miljösmarta fordon. Vår tunga fordonsflotta drivs med förnybara drivmedel. Vi arbetar ständigt för att vår verksamhet, genom hela kedjan från avfall till nya råvaror och energi, ska vara hållbar.

Koncernen består av två bolag: Renova AB som utför kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Miljö AB, som verkar på den konkurrensutsatta marknaden. Koncernen omsätter ca 1,7 miljarder kr och har 836 medarbetare. 2023 behandlade vi ca 1,1 miljoner ton avfall och återvinningsmaterial. Våra ägarkommuner är: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Renova
Gullbergs Strandg. 20-22, Box 156
401 22 Göteborg