Gå direkt till innehåll
​Renova vände förlust till vinst under rekordåret 2014!

Pressmeddelande -

​Renova vände förlust till vinst under rekordåret 2014!

Efter ett tufft omställningsarbete lyckades Renovakoncernen vända en förlust under 2013 till en vinst på 20,9 miljoner kronor för 2014. Samtidigt slog koncernen alla rekord när det gäller produktion av el och värme under året. Årets resultat presenterades vid årsstämman, där Renova också fick en ny styrelseordförande: Claes Roxbergh, (mp).

– Det är en enastående vändning som vi har genomfört tillsammans. Samtidigt som vi har arbetat hårt med att skapa en helt ny organisation för koncernen har vi levererat ett kraftigt förbättrat resultat, som dessutom är bättre än budget, säger Ingrid Näsström, vd.

Den nya organisationen kom på plats den förste januari 2014 när koncernen delades i två bolag – moderbolaget Renova AB som arbetar med kommunernas direkttilldelade uppdrag och det fristående och konkurrensutsatta dotterbolaget Renova Miljö som arbetar med uppdrag från företag, kommuner och verksamheter.

Året har inneburit många andra framgångar för koncernen.

 • Produktionen av fjärrvärme och el från avfall har slagit alla tidigare rekord och landar på 1 780 000 MWh, varav den stora delen – 1 300 000 Mwh – levereras till fjärrvärmenätet.
 • Ett väl utfört arbete med insamlingen av hushållens avfall i Göteborg har gjort att Renova Miljö tilldelats maximal bonus under flera av årets månader.
 • Utsorteringen av matavfall ökar i Renovas ägarkommuner och sammanlagt behandlades 34 000 ton i Renovas förbehandlingsanläggning.
 • Renova Miljö har också vunnit många upphandlingar och uppdrag från kommuner och företag under året, ett aktuellt exempel är en entreprenad gällande farligt avfall i Göteborg som startar i dagarna. Där ingår bland annat den populära Farligt Avfall-bilen, som hämtar avfall från Göteborgarna på angivna platser enligt ett förutbestämt schema. 
 • I samband med årsstämman invigdes också Renovakoncernens nya anläggning för mottagning av farligt avfall och elektronik, belägen vid avfallskraftvärmeverket i Sävenäs, Göteborg. I den helrenoverade och moderna anläggningen får avfallet ett naturligt och effektivt flöde. Närheten till Renovas anläggningar för energiåtervinning och mottagning för Risk och sekretessavfall innebär också många logistiska fördelar för kunderna. 

  Relaterade länkar

  Ämnen

  Regioner


  Renova är den ledande miljökoncernen i Västsverige inom avfalls- och återvinningsbranschen. Koncernen består av två bolag. Renova AB - som jobbar med kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Mijö AB, som konkurrerar med andra företag om uppdrag från företag, verksamheter och kommuner. 

  2014 behandlades ca 745 400 ton avfall av vilket mer än 90 procent gick till material- eller energi återvinning. Koncernen omsätter ca 1,2 miljard kr, har 800 anställda och ägs av tio kommuner: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

  Presskontakt

  Marie-Louice Flach

  Marie-Louice Flach

  Presskontakt pressansvarig/kommunikatör 0706310009

  Västsveriges ledande miljöföretag inom återvinning och avfall!

  Renova ägs av tio kommuner i Västsverige. Vårt uppdrag är att tillsammans med våra ägare ta ett långsiktigt ansvar när det gäller återvinning och avfall. Vi ska leverera affärsmässig samhällsnytta och aktivt medverka till en långsiktigt hållbar utveckling i vår ägarregion. Vi arbetar med rådgivning och utbildning, insamling, transport och miljöriktig behandling av avfall och återvinningsmaterial. Vi utför också servicetjänster för fastighetsägare och byggbranschen.
  Renova deltar i utvecklingen av framtidens miljösmarta fordon. Vår tunga fordonsflotta drivs med förnybara drivmedel. Vi arbetar ständigt för att vår verksamhet, genom hela kedjan från avfall till nya råvaror och energi, ska vara hållbar.

  Koncernen består av två bolag: Renova AB som utför kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Miljö AB, som verkar på den konkurrensutsatta marknaden. 3
  Koncernen omsätter ca 1,5 miljarder kr och har 773 medarbetare. 2021 behandlade vi ca 1,3 miljoner ton avfall och återvinningsmaterial. Våra ägarkommuner är: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

  Renova
  Gullbergs Strandg. 20-22, Box 156
  401 22 Göteborg