Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Renova varslar om personalminskning

Renova skickar idag (10 september) ett varsel till arbetsförmedlingen som informerar om att företaget successivt tvingas minska antalet anställda under det närmaste året. Totalt berör varslet 96 medarbetare, och omfattar både tjänstemän och kollektivanställda. Att minska antalet tjänster på Renova ingår i ett åtgärdspaket för ökad lönsamhet, för att stärka bolagets konkurrenskraft. Detta mot bakgrund av stora förändringar i branschen och en långvarig och pågående lågkonjunktur. I åtgärdspaketet ingår förutom personalminskningar en översyn av samtliga processer inom Renova, för att åstadkomma en effektivare organisation. Personalminskningen kommer att ske på fyra olika sätt: Naturlig avgång, erbjudande om pensionsavgång, övergång av verksamhet till ny arbetsgivare och slutligen uppsägning av medarbetare. Förhandlingar med de fackliga organisationerna om hur neddragningarna ska genomföras ska nu påbörjas. De medarbetare som ska sägas upp kommer att få besked om detta i början av november och uppsägningstiderna börjar sedan löpa tidigast från 10 januari.
Renovakoncernen har idag ca 950 medarbetare. Varslet omfattar Renova AB, inte dotterbolaget Kungälvs Transporttjänst. 

Ämnen

Regioner


Renova AB är det ledande miljöföretaget i Västsverige inom avfalls- och återvinningsbranschen. Företaget samlar in och behandlar avfall och återvinningsmaterial och erbjuder även rådgivning och utbildning om avfall och miljö.

Kunderna är kommuner som företag i Göteborgsregionen. 2012 behandlades ca 830 000 ton avfall av vilket mer än 90 procent gick till återvinning av olika slag. Koncernen, som består av Renova AB och Kungälvs Transporttjänst AB, omsätter ca 1,3 miljard kr, har 930 anställda och ägs av elva kommuner.

 

Presskontakt

Marie-Louice Flach

Marie-Louice Flach

Presskontakt pressansvarig/kommunikatör 0706310009

Västsveriges ledande miljöföretag inom återvinning och avfall!

Renova ägs av tio kommuner i Västsverige. Vårt uppdrag är att tillsammans med våra ägare ta ett långsiktigt ansvar när det gäller återvinning och avfall. Vi ska leverera affärsmässig samhällsnytta och aktivt medverka till en långsiktigt hållbar utveckling i vår ägarregion. Vi arbetar med rådgivning och utbildning, insamling, transport och miljöriktig behandling av avfall och återvinningsmaterial. Vi utför också servicetjänster för fastighetsägare och byggbranschen.
Renova deltar i utvecklingen av framtidens miljösmarta fordon. Vår tunga fordonsflotta drivs med förnybara drivmedel. Vi arbetar ständigt för att vår verksamhet, genom hela kedjan från avfall till nya råvaror och energi, ska vara hållbar.

Koncernen består av två bolag: Renova AB som utför kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Miljö AB, som verkar på den konkurrensutsatta marknaden. 3
Koncernen omsätter ca 1,5 miljarder kr och har 773 medarbetare. 2021 behandlade vi ca 1,3 miljoner ton avfall och återvinningsmaterial. Våra ägarkommuner är: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Renova
Gullbergs Strandg. 20-22, Box 156
401 22 Göteborg