Gå direkt till innehåll
Renovas hållbarhetsredovisning 2012

Pressmeddelande -

Renovas hållbarhetsredovisning 2012

Under 2012 befäste Renovakoncernen ytterligare sin position som det ledande miljö- och avfallsföretaget i Västsverige. Företaget driver utvecklingen framåt inom hållbar avfallshantering och när det gäller hållbara transporter. Under året tog man emot mer än 800 000 ton av det avfall som uppstår i hushåll och inom företagen i de västsvenska kommunerna

Särskilt glädjande är de framsteg Renova gjort för fossilfria transporter. Idag har Renova omkring 200 tunga fordon för avfallstransporter av olika slag som till mer än 60 procent drivs med fossilfria bränslen. Målet är att redan 2015 nå 100 procent!

Hållbarhetsredovisningen har sin utgångspunkt i GRI (Global Reporting Initiative) och vår ambition har varit att göra en lättillgänglig redovisning av vårt arbete för ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.
Redovisningen avser hela Renovakoncernen, dvs moderbolaget Renova och Kungälvs Transporttjänst AB.

Här är länken till den bläddrings- och nedladdningsbara Hållbarhetsredovisningen för Renovakoncernen.

Presskontakt: Christian Kallerdahl, 0705 678 672

Ämnen

Kategorier

RegionerKontakter

Marie-Louice Flach

Marie-Louice Flach

Presskontakt pressansvarig/kommunikatör 0706310009

Västsveriges ledande miljöföretag inom återvinning och avfall!

Renova ägs av tio kommuner i Västsverige. Vårt uppdrag är att tillsammans med våra ägare ta ett långsiktigt ansvar när det gäller återvinning och avfall. Vi ska leverera affärsmässig samhällsnytta och aktivt medverka till en långsiktigt hållbar utveckling i vår ägarregion. Vi arbetar med rådgivning och utbildning, insamling, transport och miljöriktig behandling av avfall och återvinningsmaterial. Vi utför också servicetjänster för fastighetsägare och byggbranschen.
Renova deltar i utvecklingen av framtidens miljösmarta fordon. Vår tunga fordonsflotta drivs med förnybara drivmedel. Vi arbetar ständigt för att vår verksamhet, genom hela kedjan från avfall till nya råvaror och energi, ska vara hållbar.

Koncernen består av två bolag: Renova AB som utför kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Miljö AB, som verkar på den konkurrensutsatta marknaden. Koncernen omsätter ca 1,7 miljarder kr och har 818 medarbetare. 2022 behandlade vi ca 1,2 miljoner ton avfall och återvinningsmaterial. Våra ägarkommuner är: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Renova
Gullbergs Strandg. 20-22, Box 156
401 22 Göteborg