Gå direkt till innehåll
Renovas kunskap lockar internationella besökare

Pressmeddelande -

Renovas kunskap lockar internationella besökare

Under januari till och med oktober i år har Renova tagit emot 175 internationella studiebesökare. Avfallskraftvärmeverket lockar flest, men under året har grupper också besökt Renova av andra anledningar.

– Vi har till exempel kunnat hjälpa Oslo kommun att utveckla krav på fordon genom att berätta om våra miljöfordon och alternativa bränslen, säger Kurt Lindman som samordnar de internationella studiebesöken.

En grupp från Chile kom till Renova för att de är intresserade av att starta biogasproduktion. Indiska grupper från delstaten Karnataka ville lära sig mer inför en satsning på energiåtervinning. 

Att ta emot internationella studiebesök är både kul och utvecklande, menar Kurt Lindman, som ofta tar hjälp av kollegor som får agera experter under besöken. 

– Besökarna är oftast otroligt engagerade och frågvisa. De har andra utgångspunkter än vi och ställer ibland frågor om saker vi aldrig har tänkt på. Det är väldigt givande. 

– En spännande fråga som väckts under året är om man skulle kunna använda energin från avfallsförbränning till att avsalta havsvatten, i länder där klimatet inte skapar samma behov av fjärrvärme som det gör i Sverige.

Ungefär hälften av Renovas internationella studiebesök kommer via Göteborgs Stads program för studiebesök ”Green Gothenburg”, men flera andra av ägarkommunerna har också fått hjälp vid internationella besök i år. Hittills i år har besöken hos Renova dominerats av europeiska länder, tätt följt av Asien. 

Ämnen

Regioner


Renova är den ledande miljökoncernen i Västsverige inom avfalls- och återvinningsbranschen. Koncernen består av två bolag. Renova AB - som jobbar med kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Mijö AB, som konkurrerar med andra företag om uppdrag från företag, verksamheter och kommuner. 

2013 behandlades ca 770 400 ton avfall av vilket mer än 90 procent gick till material- eller energi återvinning. Koncernen omsätter ca 1,3 miljard kr, har 800 anställda och ägs av tio kommuner: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Kontakter

Marie-Louice Flach

Marie-Louice Flach

Presskontakt pressansvarig/kommunikatör 0706310009

Västsveriges ledande miljöföretag inom återvinning och avfall!

Renova ägs av tio kommuner i Västsverige. Vårt uppdrag är att tillsammans med våra ägare ta ett långsiktigt ansvar när det gäller återvinning och avfall. Vi ska leverera affärsmässig samhällsnytta och aktivt medverka till en långsiktigt hållbar utveckling i vår ägarregion. Vi arbetar med rådgivning och utbildning, insamling, transport och miljöriktig behandling av återvinningsmaterial och avfall. Vi utför också servicetjänster för fastighetsägare och byggbranschen. Renova deltar i utvecklingen av framtidens miljösmarta fordon. Vår tunga fordonsflotta drivs med förnybara drivmedel. Vi arbetar ständigt för att vår verksamhet, genom hela kedjan från avfall till nya råvaror och energi, ska vara hållbar.

Koncernen består av två bolag: Renova AB som utför kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Miljö AB, som verkar på den konkurrensutsatta marknaden. Koncernen omsätter ca 1,7 miljarder kr och har 836 medarbetare. 2023 behandlade vi ca 1,1 miljoner ton avfall och återvinningsmaterial. Våra ägarkommuner är: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Renova
Gullbergs Strandg. 20-22, Box 156
401 22 Göteborg