Gå direkt till innehåll
Renovas miljöstipendiat forskar om framtidens bränslealternativ

Pressmeddelande -

Renovas miljöstipendiat forskar om framtidens bränslealternativ

Energisystemet måste inom ett par decennier bli klimatneutralt och som ett led i detta har regeringen antagit ett mål om en fossilfri fordonsflotta till år 2030. Utvecklingen i transportsektorn mot förnyelsebara alternativ är fortfarande en öppen fråga med många olika lösningar på bordet så som biobränslen, vätgas, elektrobränslen, elbilar, elvägar, med mera.

Tillgången på biobränsle är begränsad och i framtiden kommer det att råda hård konkurrens om biomassan. Elektrobränslen är bränslen tillverkade med hjälp av elektricitet och kan vara ett alternativ eller komplement till dagens biobränslen. Elen används för att omvandla vatten till vätgas och syre (s.k. elektrolys). Sedan sätts vätgasen samman med koldioxid till metanol, metan eller etanol i en reaktor. Det är en energikrävande metod att tillverka bränslen från el – men kan vara ett alternativ om man har tillgång till överskotts-el och till ”infångad” koldioxid som man vill bli av med. Elektrobränslen är alltså ett sätt att återvinna koldioxid.

- Renova driver idag på utvecklingen för miljövänliga fordon och förnyelsebara bränslen och har redan uppnått en fossilfri fordonsflotta, 15 år före de nationella målen. Elektrobränslen skulle kunna vara ytterligare ett sätt att visa på framtidens möjligheter inom detta fält, säger Maria Taljegård.

Men en sådan bränsleproduktion skulle i sin tur skapa nya frågor. Hur skulle tillskottet av bränsle på marknaden påverka de andra förnyelsebara alternativen? Är det lönsamt ur ett samhällsperspektiv att investera i infångning av koldioxid? Är det bättre för miljön att lagra den infångade koldioxiden? Det är här Marias forskning om energisystem kommer in.

– För att maximera användningen av förnybara bränslen är det nödvändigt att anta ett helhetsperspektiv på energisystemet. Idag saknas systemstudier och en fördjupad kunskap om den tekniska och ekonomiska potentialen för elektrobränslen, samt dess roll i ett framtida energisystem, säger Maria Taljegård.

Renovas miljöstipendium kommer nu att ge Maria och hennes kollegor möjlighet till fördjupning kring de här frågeställningarna och leda till ytterligare kunskap kring framtida drivmedel och elektrobränslens roll för att uppnå klimatmålen, hur transportsektorn påverkas och hur möjligheterna att sälja bränslet kommer att se ut för aktörer som Renova.

Renovas miljöstipendium delas ut årligen sedan 2003 och syftar till att stimulera västsvensk forskning inom miljö- och återvinningsområdet. Stipendiet är på 50 000 kronor.

För mer information kontakta pressansvarig Renova, Marie-Louice Flach 031-618706

Ämnen

Kategorier

Regioner


Renova är den ledande miljökoncernen i Västsverige inom avfalls- och återvinningsbranschen. Koncernen består av två bolag. Renova AB - som jobbar med kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Mijö AB, som konkurrerar med andra företag om uppdrag från företag, verksamheter och kommuner. 

2014 behandlades ca 745 000 ton avfall av vilket mer än 90 procent gick till material- eller energi återvinning. Koncernen omsätter ca 1,2 miljard kr, har 800 anställda och ägs av tio kommuner: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Presskontakt

Marie-Louice Flach

Marie-Louice Flach

Presskontakt pressansvarig/kommunikatör 0706310009

Västsveriges ledande miljöföretag inom återvinning och avfall!

Renova ägs av tio kommuner i Västsverige. Vårt uppdrag är att tillsammans med våra ägare ta ett långsiktigt ansvar när det gäller återvinning och avfall. Vi ska leverera affärsmässig samhällsnytta och aktivt medverka till en långsiktigt hållbar utveckling i vår ägarregion. Vi arbetar med rådgivning och utbildning, insamling, transport och miljöriktig behandling av avfall och återvinningsmaterial. Vi utför också servicetjänster för fastighetsägare och byggbranschen.
Renova deltar i utvecklingen av framtidens miljösmarta fordon. Vår tunga fordonsflotta drivs med förnybara drivmedel. Vi arbetar ständigt för att vår verksamhet, genom hela kedjan från avfall till nya råvaror och energi, ska vara hållbar.

Koncernen består av två bolag: Renova AB som utför kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Miljö AB, som verkar på den konkurrensutsatta marknaden. 3
Koncernen omsätter ca 1,5 miljarder kr och har 773 medarbetare. 2021 behandlade vi ca 1,3 miljoner ton avfall och återvinningsmaterial. Våra ägarkommuner är: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Renova
Gullbergs Strandg. 20-22, Box 156
401 22 Göteborg