Gå direkt till innehåll
Renovas miljöstipendiat: Grön livsmedelslogistik minskar matsvinnet

Pressmeddelande -

Renovas miljöstipendiat: Grön livsmedelslogistik minskar matsvinnet

 Renovas miljöstipendium 2015 tilldelas Kristina Liljestrand på Chalmers tekniska högskola. Hennes forskning handlar om hur matsvinnet kan minska om producenter, grossister och detaljister samverkar på bästa sätt.

Debatten om matsvinn har intensifierats de senaste åren. Inte så konstigt kanske, med tanke på att cirka 30 procent av all mat blir till svinn någonstans i den långa kedjan från produktion av råvara till konsumentens matavfallspåse. Och det är just i början och slutet av kedjan som debatten oftast fokuseras. Kristina Liljestrand på institutionen för Teknikens Ekonomi och Organisation på Chalmers tekniska högskola sätter däremot mellanleden under luppen i sina studier: de industriella producenterna och grossisterna.

– Det som gör livsmedelssvinn så kul och utmanande att studera är att svinnet inte alltid uppstår där orsaken finns. Om t ex mjölken blir dålig hemma i kylskåpet kan det bero på något som har hänt tidigare i kedjan. Därför är det viktigt att förstå hela kedjan för att kunna minska svinnet. Min forskning bidrar med producenternas och grossisternas perspektiv.

Kristinas mål med forskningen är att förstå hur varuägare av livsmedel kan minska miljöpåverkan i sina logistiksystem, både för utsläpp från transporter och matsvinn. Först gjorde hon en kartläggning av befintlig forskning kring livsmedelslogistik, följt av tre fallstudier. Kristina har bland annat har analyserat data från transporter hos en detaljist och en producent av livsmedel för få en bild av var utsläppen från transporter uppstår och kunna beräkna hur dessa kan minskas med hjälp av olika förbättringsåtgärder.

I den nu pågående femte och sista studien inför sin avhandling fokuserar Kristina på matsvinn genom att intervjua följande funktioner inom logistik hos producenter och grossister: inköp, transport, varuflöde, lager, paketering och returhantering. Syftet är att förstå hur funktionerna kan koordinera sitt arbete för att minska svinn.

– Helhetssynen är viktig. Om en inköpare hittar en billigare produkt kanske den förpackningen orsakar en annan mängd kross i lagerhållningen och därmed ökar svinnet och totalkostnaden. Alla delar samverkar och stor koordinering och förståelse krävs mellan de olika funktionerna.

Stipendiet ska framför allt finansiera besök på två ledande forskningsmiljöer i Storbritannien och Nederländerna där man har arbetat länge med att identifiera orsakerna till matsvinn.

– Besöken kommer att ge värdefull input till min studie och hjälpa mig att fokusera på rätt saker. Dessutom är det ett viktigt steg i min ambition att skapa ett internationellt nätverk för utbyte och möjlighet till gemensamma forskningsprojekt.

När vi pratar om miljövänlig logistik handlar det ofta om transporterna, med exempelvis högre fyllnadsgrader och användande av miljövänliga transportslag. Men ett ökat fokus på att minska svinnet skulle också innebära stora fördelar för miljön. 

– Många i industrin arbetar redan aktivt med de här frågorna och jag hoppas kunna bidra till en ökad förståelse för hur de olika delarna av kedjan påverkar varandra och hur de kan samverka för att ytterligare minska svinnet av livsmedel.

Renovas miljöstipendium delas ut årligen sedan 2003 och syftar till att stimulera västsvensk forskning inom miljö- och återvinningsområdet. Stipendiet är på 50 000 kronor.

Foto: Caroline Örmgård/Chalmers

Ämnen

Regioner


Renova är den ledande miljökoncernen i Västsverige inom avfalls- och återvinningsbranschen. Koncernen består av två bolag. Renova AB - som jobbar med kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Mijö AB, som konkurrerar med andra företag om uppdrag från företag, verksamheter och kommuner. 

2014 behandlades 745 000 ton avfall av vilket mer än 90 procent gick till material- eller energi återvinning. Koncernen omsätter 1,2 miljard kr, har 800 anställda och ägs av tio kommuner: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Presskontakt

Marie-Louice Flach

Marie-Louice Flach

Presskontakt pressansvarig/kommunikatör 0706310009

Västsveriges ledande miljöföretag inom återvinning och avfall!

Renova ägs av tio kommuner i Västsverige. Vårt uppdrag är att tillsammans med våra ägare ta ett långsiktigt ansvar när det gäller återvinning och avfall. Vi ska leverera affärsmässig samhällsnytta och aktivt medverka till en långsiktigt hållbar utveckling i vår ägarregion. Vi arbetar med rådgivning och utbildning, insamling, transport och miljöriktig behandling av avfall och återvinningsmaterial. Vi utför också servicetjänster för fastighetsägare och byggbranschen.
Renova deltar i utvecklingen av framtidens miljösmarta fordon. Vår tunga fordonsflotta drivs med förnybara drivmedel. Vi arbetar ständigt för att vår verksamhet, genom hela kedjan från avfall till nya råvaror och energi, ska vara hållbar.

Koncernen består av två bolag: Renova AB som utför kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Miljö AB, som verkar på den konkurrensutsatta marknaden. 3
Koncernen omsätter ca 1,5 miljarder kr och har 773 medarbetare. 2021 behandlade vi ca 1,3 miljoner ton avfall och återvinningsmaterial. Våra ägarkommuner är: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Renova
Gullbergs Strandg. 20-22, Box 156
401 22 Göteborg