Gå direkt till innehåll
2019 års miljöstipendiat Joana Pedroso
2019 års miljöstipendiat Joana Pedroso

Pressmeddelande -

Renovas stipendiat forskar om skatter för hållbarhet

Som jurist ser hon miljöskatter som ett sätt att styra mot ett hållbarare samhälle.

I sin forskning vill Joana Pedroso, Renovas miljöstipendiat 2019, undersöka förhållandet mellan EU:s regelverk och medlemsländernas möjlighet att beskatta miljöstörande verksamhet.

I EU-fördragen finns regler om statligt stöd. Enligt dessa får medlemsstaterna inte ge statsstöd som kan sätta den fria konkurrensen inom EU ur spel. Varje form av sådant stöd – dit också beskattning av viss verksamhet eller vissa varor räknas – måste i förväg godkännas av EU-kommissionen.

-Prisskillnaden mellan etanol och fossilt bränsle i Sverige är ett exempel på en godkänd sådan miljödifferentiering genom statligt stöd, säger Joana.

Joana bedriver sin forskning vid juridiska institutionen vid Göteborgs universitet. Hon har studerat ett stort antal fall där EU:s medlemsstater infört eller avsett att införa miljöskatter.
Hon menar att EU:s regelverk idag inte fullt ut tar hänsyn till miljöperspektivet. Med sin forskning vill hon öka medvetenheten om hur EU:s regler om statligt stöd fungerar, och visa att dessa kan vara en hjälp för att konstruera skatter som styr mot ett hållbarare samhälle.

- Miljöskatterna bör konstrueras så att de verkligen belastar den miljöstörande verksamheten.

Beskattning av miljöstörande produkter och produktion har även direkt inverkan på hur mycket och vilken typ av avfall som uppkommer. Stipendienämnden skriver i sin motivering att Joanas forskningsområde är ” ett framåtriktat och spännande nytt område med kopplingar så väl till miljö som avfall. Joana Pedrosos forskning är mycket intressant för Renova i ett framtidsperspektiv med tanke på möjligheterna att förebygga avfall och bidra till en mer cirkulär ekonomi”.

Joana presenterade sin forskning vid Renovas hållbarhetsseminarium den 17 oktober.
Stipendiet på 50 000 kronor vill hon använda för forskningsresor, exempelvis till Bryssel.

Ämnen

Regioner


Renova är det ledande avfalls-och återvinningsföretaget i Västsverige. Vi ägs av tio kommuner i Västsverige. Vårt uppdrag är att leverera affärsmässig samhällsnytta och aktivt medverka till en långsiktigt hållbar utveckling i vår ägarregion.

Vi arbetar med rådgivning och utbildning, insamling, transport och miljöriktig behandling av avfall och återvinningsmaterial. Vi utför också servicetjänster för fastighetsägare och byggbranschen.

Renova deltar i utvecklingen av framtidens miljösmarta fordon. Vår tunga fordonsflotta är fossilfri. Vi arbetar ständigt för att vår verksamhet, genom hela kedjan från avfall till nya råvaror och energi, ska vara hållbar.

Koncernen består av två bolag: Renova AB som utför kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Miljö AB, som verkar på den konkurrensutsatta marknaden.

Koncernen omsätter ca 1,3 miljarder kr och har 750 medarbetare. 2018 behandlade vi ca 1,3 miljarder ton avfall och återvinningsmaterial. Våra ägarkommuner är: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Presskontakt

Marie-Louice Flach

Marie-Louice Flach

Presskontakt pressansvarig/kommunikatör 0706310009

Västsveriges ledande miljöföretag inom återvinning och avfall!

Renova ägs av tio kommuner i Västsverige. Vårt uppdrag är att tillsammans med våra ägare ta ett långsiktigt ansvar när det gäller återvinning och avfall. Vi ska leverera affärsmässig samhällsnytta och aktivt medverka till en långsiktigt hållbar utveckling i vår ägarregion. Vi arbetar med rådgivning och utbildning, insamling, transport och miljöriktig behandling av avfall och återvinningsmaterial. Vi utför också servicetjänster för fastighetsägare och byggbranschen.
Renova deltar i utvecklingen av framtidens miljösmarta fordon. Vår tunga fordonsflotta drivs med förnybara drivmedel. Vi arbetar ständigt för att vår verksamhet, genom hela kedjan från avfall till nya råvaror och energi, ska vara hållbar.

Koncernen består av två bolag: Renova AB som utför kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Miljö AB, som verkar på den konkurrensutsatta marknaden. 3
Koncernen omsätter ca 1,5 miljarder kr och har 773 medarbetare. 2021 behandlade vi ca 1,3 miljoner ton avfall och återvinningsmaterial. Våra ägarkommuner är: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Renova
Gullbergs Strandg. 20-22, Box 156
401 22 Göteborg