Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Renovas vd slutar

Renovas styrelse har idag beslutat att bolagets vd Christian Baarlid ska avsluta sin tjänst den 1 juli 2013.

Marina Johansson, Renovas ordförande:
– Renova står inför en genomgripande omorganisation som är en anpassning till lagen om offentlig upphandling. Den nya organisationen ska träda i kraft vid årsskiftet 2013-2014.

– I samband med omorganisationen är det dags att även förnya ledarskapet. Christian Baarlid har varit vd för Renova i 12 år. Han har varit en viktig del i att bygga upp Renova till det framgångsrika, regionala miljöföretag det är idag. Arbetet med frågor som jämställdhet och värdegrund är också något som Christian Baarlid har drivit på ett föredömligt sätt.

Vd-bytet innebär inga förändringar vad gäller inriktningen av verksamheten - ägardirektiv och affärsplan ligger fast.

Christian Baarlid har under sina år på Renova etablerat och verkat i ett flertal viktiga samarbeten både nationellt och internationellt. Han kommer under sin uppsägningstid på sex månader att kvarstå som Renovas representant i flera av dessa sammanhang.

Rekryteringen av ny vd startar omgående. Det blir en bred rekryteringsprocess där både bolagsledning och fackliga organisationer kommer att delta. Presidiet har idag fått styrelsens uppdrag att påbörja processen med att ta fram en tillförordnad vd som kan vara på plats den 2 juli 2013 och fram till dess att en ordinarie vd är rekryterad.

– Det blir den nye vd:ns uppgift att ta över omorganisationen och leda det fortsatta förnyelsearbetet med Renova, säger Marina Johansson.

Kontaktpersoner:
Marina Johansson, ordförande i Renovas styrelse, tel 0730 300763
Kjell Svensson, vice ordförande i Renovas styrelse, tel 0705 175537


Ämnen

Kategorier

Regioner


Miljöföretaget Renova samlar in och behandlar avfall och återvinningsmaterial i Västsverige och erbjuder även rådgivning och utbildning om avfall och miljö.

Kunderna är kommuner och företag i Göteborgsregionen. 2012 behandlades ca 830 000 ton avfall av vilket mer än 90 procent gick till återvinning av olika slag. Koncernen, som består av Renova AB och Kungälvs Transporttjänst AB, omsätter ca 1,3 miljard kr, har 930 anställda och ägs av elva kommuner.

 

Kontakter

Marie-Louice Flach

Marie-Louice Flach

Presskontakt pressansvarig/kommunikatör 0706310009

Västsveriges ledande miljöföretag inom återvinning och avfall!

Renova ägs av tio kommuner i Västsverige. Vårt uppdrag är att tillsammans med våra ägare ta ett långsiktigt ansvar när det gäller återvinning och avfall. Vi ska leverera affärsmässig samhällsnytta och aktivt medverka till en långsiktigt hållbar utveckling i vår ägarregion. Vi arbetar med rådgivning och utbildning, insamling, transport och miljöriktig behandling av avfall och återvinningsmaterial. Vi utför också servicetjänster för fastighetsägare och byggbranschen.
Renova deltar i utvecklingen av framtidens miljösmarta fordon. Vår tunga fordonsflotta drivs med förnybara drivmedel. Vi arbetar ständigt för att vår verksamhet, genom hela kedjan från avfall till nya råvaror och energi, ska vara hållbar.

Koncernen består av två bolag: Renova AB som utför kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Miljö AB, som verkar på den konkurrensutsatta marknaden. Koncernen omsätter ca 1,7 miljarder kr och har 818 medarbetare. 2022 behandlade vi ca 1,2 miljoner ton avfall och återvinningsmaterial. Våra ägarkommuner är: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Renova
Gullbergs Strandg. 20-22, Box 156
401 22 Göteborg