Gå direkt till innehåll
Världens första serietillverkade elhybridsopbil

Pressmeddelande -

Världens första serietillverkade elhybridsopbil

Världens första serietillverkade elhybridsopbil är här. Den drivs med dieselmotor och elmotor, var för sig eller tillsammans.  Den lastar och komprimerar avfall - utan att dieselmotorn är igång - med el från ett separat batteri som laddas med plug in-teknik. Denna unika kombination minskar utsläppen med 33 procent jämfört med en konventionell diesellastbil.
Bilen visas på Gustav Adolfs Torg tisdagen den 22 nov 2011 kl 12.00.

Den första bilen, som kommer att följas av fler, sätts nu i ordinarie drift för att hämta sopor i centrala Göteborg. Detta är ett fordon som är skräddarsytt för tätbebyggda områden.

- Ännu ett steg i riktning att minska både luftföroreningar och buller från tung trafik i Göteborg, säger Bernt Svensén, projektledare för Klimatsmart Citydistribution vid Business Region Göteborg.

Redan för två år sedan presenterade Renova konceptbilen. Den har gått i fältprov på en av Renovas ordinarie sophämtningsrutter. Utvärderingen av bilen visar på bättre resultat än förväntat när det gäller energieffektivitet och därmed utsläppsnivåer.

- I nära samverkan med Volvo Lastvagnar har bilen utsatts för tester och genomgått förbättringar. Renovas chaufförer har här haft en mycket viktig roll, säger Lars Thulin, fordonsutvecklingschef på Renova.

- Eftersom en sopbil står stilla 60–70 procent av arbetsdagen är den separata elmotorn som sköter lastning och komprimering en mycket viktig funktion. Utveckling har här skett i nära samverkan med Norba. 

Christian Baarlid, Renovas vd: Renova har sedan många år tillbaka ett fruktbart samarbete med Volvo och Norba som lett till många epokgörande innovationer när det gäller soptransporter. Vi har många fordon ute på gatorna och vill ta vårt ansvar för både närmiljön och för klimatet i stort. Vårt mål är att bli det första fossilfria transportföretaget i landet 2014/15.

Kontakt:
Lars Thulin, fordonsutvecklingschef, 0705 62 88 86
Christian Kallerdahl, pressansvarig, 0705 67 86 72

Ämnen

Kategorier


Renova AB är det ledande miljöföretaget i Västsverige inom avfalls- och återvinningsbranschen. Företaget samlar in och behandlar avfall och återvinningsmaterial och erbjuder även rådgivning och utbildning om avfall och miljö.

Kunderna är såväl kommuner som företag i Göteborgsregionen. 2010 behandlades ca 730 000 ton varav mer än 90 procent gick till återvinning av olika slag. Företaget omsätter en miljard kr, har 800 anställda och ägs av elva kommuner.

Kontakter

Marie-Louice Flach

Marie-Louice Flach

Presskontakt pressansvarig/kommunikatör 0706310009

Västsveriges ledande miljöföretag inom återvinning och avfall!

Renova ägs av tio kommuner i Västsverige. Vårt uppdrag är att tillsammans med våra ägare ta ett långsiktigt ansvar när det gäller återvinning och avfall. Vi ska leverera affärsmässig samhällsnytta och aktivt medverka till en långsiktigt hållbar utveckling i vår ägarregion. Vi arbetar med rådgivning och utbildning, insamling, transport och miljöriktig behandling av återvinningsmaterial och avfall. Vi utför också servicetjänster för fastighetsägare och byggbranschen. Renova deltar i utvecklingen av framtidens miljösmarta fordon. Vår tunga fordonsflotta drivs med förnybara drivmedel. Vi arbetar ständigt för att vår verksamhet, genom hela kedjan från avfall till nya råvaror och energi, ska vara hållbar.

Koncernen består av två bolag: Renova AB som utför kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Miljö AB, som verkar på den konkurrensutsatta marknaden. Koncernen omsätter ca 1,7 miljarder kr och har 836 medarbetare. 2023 behandlade vi ca 1,1 miljoner ton avfall och återvinningsmaterial. Våra ägarkommuner är: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Renova
Gullbergs Strandg. 20-22, Box 156
401 22 Göteborg