Pressmeddelande -

Kommunerna kommuncierar inte med kvinnliga företagare

Närmare 70 procent av alla kommuner informerar inte alls om möjligheterna att bli företagare inom vård, omsorg, förskola eller assistans på sina hemsidor. Trots att nästan alla kommuner konkurrensutsatt någon del av sina offentliga verksamheter finns ingen information alls kring sådant som rör framförallt möjligheterna till ökat företagande bland kvinnor,

Women´s Business Research Institute har på uppdrag av Svenskt Näringsliv granskat hur alla kommuner på sin webb informerar om upphandlingar och om hur man blir privat utförare. Resultatet är klent och åtta av tio kommuner får betyget Icke Godkänt.

"Det är framförallt inom välfärdsområdet som informationen är dålig. Trots att det råder fri etablering av förskolor sedan 2006 och många kommuner har akut brist på förskoleplatser är det bara 6 procent som på sina hemsidor berättar om möjligheterna att starta egen förskola. Trots att avknoppning funnits som begrepp i nästan 15 år är det bara i 3 procent av kommunerna där det framgår hur man gör för att avknoppa -eller om det överhuvudtaget är önskvärt. Bara i ett fåtal kommuner framgår det hur man startar eget hemtjänstföretag. Ingen kommun berättar om möjligheterna att starta personligt assistansföretag, påpekar Monica Renstig på Women´s Business Research Institute.

Women´s Business Research Institute har granskat 25 olika variabler och betygsatt kommunerna. Endast en kommun, Nacka, får ett MVG, 14 kommuner ett VG, 53 ett G och hela 222, motsvarande 77 %, ett IG. Rapporten "Tar kommunerna chansen" med hela tabellen och poängen för alla kommuner kan laddas ned från Svenskt Näringslivs hemsida.

Kontakt: Monica Renstig 070-774 33 74

Kategorier

  • kvinnofrågor
  • jämställdhet
  • kvinnligt företagande
  • kvinnors företagande
  • välfärd
  • välfärdsföretagane