Pressmeddelande -

Affärsresebyråerna bäst på att hantera följdverkningarna av vulkanutbrottet på Island

Enligt en ny undersökning genomförd av Resegeometri Nordic AB konstateras att de som reser i tjänsten upplever att affärsresebyråerna, tätt följda av flygbolagen, är de som varit bäst på att hantera en kaosartad situation till följd av askmolnet från den isländska vulkanen. Tolkningen är att de företag som har en relation med en resebyrå har utnyttjat denna maximalt för att söka alternativa resvägar, göra ombokningar och avbokningar. De flesta resebyråerna har också ställt upp i så stor utsträckning det bara går med ett förlängt öppethållande till långt in på natten och extrainkallad personal på helger. Åtgärder som visat sig uppskattas bland affärsresenärerna.

Däremot är det relativt få som vill framhålla myndigheter och flygplatserna som de som hanterat kaoset bäst utifrån en resenärs perspektiv

”Detta är ett kvitto på att de ansträngningar man har gjort på affärsresebyråerna med förlängt öppethållande till långt in på natten och beordrad övertid på helgerna verkligen betalat sig i form av uppskattning från kunderna” säger Jan Ogner VD för Resegeometri Nordic AB.

Undersökningen genomfördes mellan den 23:e och 30:e april. Totalt deltog nära 1000 befattningshavare på svenska företag.

 

För bilder och siffermaterial kontakta Jan Ogner Resegeometri Nordic AB 0733 82 88 44

Kategorier

 • affärsresor
 • askmoln
 • flyg
 • järnväg
 • restriktioner
 • sas
 • scandinavian airlines
 • sj
 • tjänsteresa
 • trender
 • tåg
 • vulkan
 • resor

Resegeometri Nordic AB:

 

Resegeometri Nordic AB är ett konsult- och analysföretag med fokus på nordisk reseindustri. Resegeometri genomför bland annat de årliga, helt oberoende branschundersökningarna under namnet The Nordic Business Travel Barometer (NBTB) i samarbete med Quicksearch Sweden AB.

För mer information:

Jan Borg, Resegeometri                                                                        Jan Ogner, Resegeometri

+46 (0)739-01 07 22                                                                            +46 (0)733-82 88 44

jan.borg@resegeometri.se jan.ogner@resegeometri.se