Kan resenärerna påverka trafikförsörjningsprogrammen?

Tid 24 Maj 2012 15:00 – 16:00

Plats Norra Latin, Norra Bantorget, Stockholm

Resenärsforum har Trafikverkets uppgift att ta fram förslag på hur resenärerna kan ges inflytande i de trafikförsörjningsprogram som nu upprättas. Projektledare Helena Leufstadius informerar om detta arbete. Efter denna information hålls årsmöte i Resenärsforum. Vi hälsar alla välkomna. Resenärsforum PS. Anmäl gärna deltagande till www.resenarsforum.se.

Kontakter

Kurt Hultgren

Presskontakt Generalsekreterare 0707-88 44 77