Pressmeddelande -

SJ fuskar med resegarantin enligt metoden ’ommärkt köttfärs’

Sedan en tid använder SJ två tidtabeller. Den ena är den som SJ har begärt hos Trafikverket och som är beslutad och annonserad i tidtabellerna. Den andra är en som ska få kunderna att bli mindre irriterade på förseningarna och minska kostnaderna för ersättning enligt resegarantin.

Det går till så att SJ anger en senare ankomsttid på biljetterna än den som är angiven i tidtabellen. På så sätt kan SJ bättra på sin statistik över försenade tåg. Och på så sätt kan SJ tillbakavisa begäran om ersättning enligt garantin för försenade tåg. 

Den på biljetten angivna tiden är senare än den i tidtabellen, vilket SJ anser är ett sätt att informera kunderna i förväg. Men detta smygande med påhittade tider som inte stämmer med tidtabellen kan inte accepteras av resenärerna som faktiskt blivit försenade. Det är begripligt att SJ vill minska kostnaderna för ersättning enligt den utställda garantin. Men detta sätt att lura resenärerna är inte förenligt med ett ärligt uppträdande gentemot kunderna.

Det är ett 70-tal X-2000-tåg som har fått den nya typen av fingerade ankomsttider. Det gäller också nattågen till övre Norrland.  Märkligt nog är det tiderna till sista stationen, slutstationen, som manipuleras. Det tyder just på att undvikande av utbetalning för försenade tåg som är huvudsyftet. Många reser till Stockholm och ska inte resa vidare. För nattågen till Luleå kan noteras att tiderna till Boden är korrekta, men ankomsttiden till Luleå har manipulerats med en halvtimmes påslag.

Pålitlighet är den allra viktigaste faktorn för att resenärer ska välja att resa med kollektivtrafik, det visar en undersökning som Resenärsforum nyligen låtit göra. Det handlar naturligtvis om punktlighet, och det handlar också om inställda tåg eller framkomst i de fall när ett tåg blivit stående. Att då manipulera med olika tider för samma tåg, en tid för lokföraren och en för att lugna kunderna – utan att tala om för kunderna att den ändrade tiden är den som ska vara pålitlig, det är ett avsiktligt vilseledande förfarande.  Det kan mycket väl jämföras med ICA:s ommärkta köttfärs.

SJ åsidosätter resenärernas rättigheter och manipulerar för att slippa betala ersättningar, enligt Resenärsforums uppfattning.

Resenärsforum har anmält detta till Konsumentverket enligt bifogade skrivelse.

Resenärsforum
Kurt Hultgren
Generalsekreterare

Ämnen

  • Regering

Resenärsforum är en organisation för kollektivtrafikresenärer. Resenärerna är kollektivtrafikens användare och primära målgrupp, dem som kollektivtrafiken är avsedd för – men vilkas krav och önskemål alltför litet efterfrågas. Genom ett gemensamt agerande baserat på kvalificerad kunskap kan trafikens kvalitet och utbud förbättras. Resenärsforum, som organiserar enskilda personer och till Resenärsforum närstående organisationer, är en samverkansplattform för bättre reskvalitet. Organisationen samverkar med lokala pendlarföreningar. Mer information finns på www.resenarsforum.se.

Kontakter

Kurt Hultgren

Presskontakt Generalsekreterare 0707-88 44 77