Pressmeddelande -

Vi kräver en granskning av Transportstyrelsen

Med anledning av förra helgens stopp i tågtrafiken på ett antal linjer i Sörmland och Östergötland synes det erforderligt att granska tillförlitligheten i järnvägssystemet. Vi begär därför att Transportstyrelsen granskar det som hände.

Granskningen bör också omfatta olika tågoperatörers sätt att bemöta resenärerna med avhjälpande åtgärder, information mm. Av allt att döma brister det mycket i aktörernas information till resenärerna, inte minst om hur resenärerna ska begära ersättning i enlighet med de regler som finns. Bland de aktörer som brister i förebyggande och avhjälpande åtgärder ingår också Trafikverket.

Resenärsforum organiserar enskilda personer och till Resenärsforum närstående organisationer och är en samverkansplattform för bättre reskvalitet. Vi samverkar med lokala pendlarföreningar.
Resenärsforum har konstaterat att pålitligheten är den allra viktigaste faktorn för alla resenärer. Då ett stort antal resenärer drabbades av detta tågstopp genom inställda avgångar och förlängda restider på grund av ersättningstrafik är det vår uppgift att belysa och försöka påverka berörda instanser.  

De frågor som vi, media och många resenärer önskar svar på är följande: 

  1. Hur kan 40 cm vatten i ett teknikhus slå ut så viktiga komponenter i systemet?
  2. Hur kan Trafikverket bygga ett system som vid avbrott påverkar så många linjer?
  3. Varför har Trafikverket inte reservsystem för så viktig elektronik?
  4. Hur kan Trafikverket samla trafikledning och information i samma system?
  5. Varför har inte Trafikverket beredskap för att framföra tåg via ett manuellt system i nödsituationer?
  6. Vilka åtgärder kommer Järnvägsstyrelsen att vidtaga med anledning av detta tågstopp?

   Gunnel Färm                            Kurt Hultgren
   Ordförande                             Generalsekreterare
   Tel 070-6430018                     Tel 0707-88 44 77                                                          

Ämnen

  • Regering

Resenärsforum är en organisation för kollektivtrafikresenärer. Resenärerna är kollektivtrafikens användare och primära målgrupp, dem som kollektivtrafiken är avsedd för – men vilkas krav och önskemål alltför litet efterfrågas. Genom ett gemensamt agerande baserat på kvalificerad kunskap kan trafikens kvalitet och utbud förbättras. Resenärsforum, som organiserar enskilda personer och till Resenärsforum närstående organisationer, är en samverkansplattform för bättre reskvalitet. Organisationen samverkar med lokala pendlarföreningar. Mer information finns på www.resenarsforum.se.

Kontakter

Kurt Hultgren

Presskontakt Generalsekreterare 0707-88 44 77