Pressmeddelande -

Staten måste ta obegränsat och livslångt uppföljnings-ansvar för soldaterna som tjänstgör i Afghanistan!

De män och kvinnor som faktiskt är beredda att, någonstans i världen offra sina liv för att försvara Sverige och svenska intressen har rätt att få beskedet att staten tar sitt fulla ansvar för de skador de kan ådra sig när de tjänar sitt land, sa Reservofficerarnas ordförande Jörn Holmgren vid ett framträdande i Almedalen på tisdagen.

Flera soldater har tyvärr vittnat om hur den civila vårdkedjan inte har förståelse för eller kompetens att ta hand om de problem de har med sig hem, ibland i form av posttraumatisk stress.

Det är också helt orimligt att efter några år vältra över uppföljningsansvaret på de civila arbetsgivarna fortsätter Holmgren

Därför krävs det nu raka besked från statsministern

  • Staten tar ett obegränsat och livslångt uppföljningsansvar
  • En fristående myndighet bildas som ansvarar för veteranfrågorna
  • Ett fristående veterancentrum med specialistkompetens inrättas

Det är inte rimligt att Försvarsmakten ensamt ska hantera dessa frågor. Utan klara besked klarar vi inte rekryteringen till det nya frivilligförsvaret avslutar Reservofficerarnas ordförande Jörn Holmgren.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • reservofficer