Pressmeddelande -

BIVERKNINGAR FINNS INTE INOM HOMEOPATIN: Här några exempel på behandling med homeopatiska naturmedel

MENTALA SYMTOM, INDIKATIONER OCH ALLMÄNNA KARAKTÄRSDRAG

Inom homeopatin är en av de viktigaste indikationerna för ett lämpligt naturmedel den mentala beskrivningen av aktuella symtom, indikationer och olika karaktärsdrag. Läkningsprocessen sker i enlighet med vad man kallar för "Herings lag" - det vill säga inifrån och ut och uppifrån och ner - en proriterings ordning som visar att våra psykiska och mentala besvär i hög grad påverkar våra fysiska problem. Nedan beskrivs lite kort några vanliga homeopatiska naturmedel och dess användning vid olika mentala och psykiska besvär.

Tankspriddhet och glömska: Om man lider av det i största allmänhet kan man pröva medlen Causticum, Chamomill, Lachesis, Natrium mur, Pulsatilla och/eller Sepia. Om det är särskilt relaterat till morgonen Phosphorus eller under menstruation Calcium carb.

Sinnelag / Kynne / Mentalitet: Vid ett sinnelag som har en tendens att förändras tvärt och plötsligt är det Natrium mur som gäller.

Frånvarande / Okoncentrerad: Vid onormalt ofta djupt försjunken i sina tankar kan man pröva Natrium mur, Pulsatilla och/eller Sulfur. Förekommer besvären mest på morgonen gäller Nux vomica eller mest på kvällen kan man inta enbart Sulfur.

Oförskämd / Ovettig (ful i mun): Med ett sådant beteende i största allmänhet kan man pröva Belladonna, Nux vomica och/eller Sepia. Har man en tendens att vara oförskämd men utan att vara arg gäller Dulcamara.

Förebråelser / Klander / Kritik: Med ett överdrivet beteende i största allmänhet kan man inta medlet Belladonna.

Tillgivenhet / Hängivenhet: Har man en benägenhet att vara alltför tillgiven och hängiven i största allmänhet kan man pröva något av dessa medel eller i kombination Ignatia, Nux vomica och Pulsatilla.

Nöjen / Lust / Förnöjelser: Vid en särskilt stor och onormal längtan efter detta kan man pröva Lachesis. Eller om man känner en stark motvilja till detta tar man Sulfur.

Vrede / Vredesmod / Förtrytelse: Känner man sig snarstucken och lättstött i största allmänhet finns det ganska många medel att välja bland (vilket/vilka man bör ta blir då också en fråga för om symtom/indikationer stämmer med beskrivning för medlet) Aconitum, Arsenicum, Aurum met, Bryonia, Chamomill, Hepar sulfur, Ignatia, Lycopodium, Natrium mur, Nux vomica, Sepia och/eller Sulfur.

Känner man sig vresig speciellt på morgonen tar man Nux vomica, Sepia och/eller Sulfur. Eller mest på förmiddagen är det Carbo veg och/eller Sulfur. Uppträder besvären mest på kvällen prövar man Bryonia och/eller Lycopodium.

Mår man särskilt dåligt efter att ha känt vrede och förargelse tar man något av medlen Aconitum, Chamomill, Ignatia, Ipecacuanha och/eller Nux vomica. Känner man vrede som utlösts av skrämsel och skräck väljer man Aconitum och/eller Ignatia. Om man känner vrede som alternerar med munterhet kan man pröva Aurum met, Ignatia och/eller Sulfur. Känner man en tydlig vrede över att behöva gå i svaromål kan Nux vomica bli bra. Eller mår man dåligt efter vrede som utlösts av att ha blivit tröstad är det Natrium mur som gäller.

Är det så att man känner sig dålig efter vrede som utlösts av att ha blivit motsagd prövar man Aurum met, Ignatia, Lycopodium och/eller Sepia. Mår man dåligt efter vrede över gjorda misstag tar man Sulfur. Eller mår man dåligt på grund av vrede som utlöst av undertryckta känslor Ignatia. Eller av vrede som utlösts av att tänka på sina problem och ofta med darrande extremiteter Aurum met.

Ångest: Har man besvär med ångest i största allmänhet kan man pröva något eller några av följande medel Aconitum, Arsenicum, Belladonna, Calcium carb, Causticum eller Hepar sulfur.

Om ångesten förkommer mer under dagtid Mercurius sol och/eller Pulsatilla. Vid ångest mest på morgonen Calcium carb, Nux vomica och/eller Pulsatilla. Vid besvär mest under förmiddagen kan prövas Rhus tox eller under kvällen Phosphorus eller mest nattetid Nux vomica. Vid ångest med oro över flyttning Arsenicum eller under intag av måltid Sepia.

Vid känslor av ångest under menstruation kan användas följande Belladonna, Calcium carb, Ignatia, Mercurius sol och/eller Phosphorus. Vid promenad i friska luften Belladonna eller vid och under toalettbesök Mercurius sol och/eller Aconitum.

Svar / Besvarande / Genmäle: När man har en benägenhet att svara plötsligt, tvärt och kort kan man använda Sulfur. Vid stor motvilja till att svara gäller Nux vomica, Natrium mur, Pulsatilla och/eller Sulfur. När man ofta känner det som svårt att svara eller när man svarar på ett avbrutet och ofullständigt sätt Phosphorus. Eller när man svarar på ett "dumt" sätt Arsenicum och/eller Belladonna. När man är benägen att svara alldeles för snabbt kan man inta Lycopodium. Eller svarar på ett osammanhängande sätt Belladonna. Om man svarar på ett irrelevant och betydelselöst sätt kan man pröva Sulfur och/eller Phosphorus. Har man en benägenhet att svara "fåordigt" är det Gelsemium, Pulsatilla och/eller Sepia som gäller. Har man ett lite trögt beteende och ger svar alldeles för långsamt så att omgivningen reagerar negativt kan man pröva Carbo veg, Conium, Kalium bich, Mercurius sol, Phosphorus, Rhus tox och/eller Sulfur.

Föraningar och varsel: Om man tycker att detta är ett besvär kan man använda sig av Gelsemium.

Gester och gestikulerande: I det fall att man ofta överdriver med gester och upptåg brukar det vara bra med Belladonna.

Ängslan och oro: Om man besväras av ängslan i största allmänhet kan man pröva dessa olika medel efter indikation Aconitum, Arsenicum, Aurum met, Belladonna, Bryonia, Calcium carb, Carbo veg, Causticum, China, Conium, Lycopodium, Phosphorus, Pulsatilla och/eller Rhus tox. Det rätta medlet vid allmänna och lättare besvär måste därför stämma överens med de indikationer som respektive medel beskrivs med.

Om man ängslas särskilt under dagtid har medlen Belladonna, Causticum, China, Mercurius sol och/eller Pulsatilla visat sig få bra resultat. Eller är det så att man upplever besvären mer speciellt på morgonen bör man pröva Arsenicum, Lachesis, Phosphorus, Carbo veg, Causticum, China, Lycopodium, Nux vomica och/eller Sulfur.

Har man en benägenhet att ängslas när man reser sig från sängen eller från annan sittande ställning rekommenderas Rhus tox. Eller upplever man besvären mer intensivt när man är ute på promenad är det medlen Lachesis, Carbo veg, Causticum, China, Lycopodium, Nux vomica och/eller Phosphorus.
Vid ängslan särskilt under förmiddagen kan man inta Lycopodium och/eller Natrium mur. Eller mer koncentrerat till under eftermiddagen Belladonna, Calcium carb, Carbo veg, Nux vomica, Phosphorus, Pulsatilla och/eller Rhus tox.

Vid ängslan särskilt mellan klockan 15 och 18 intar man Conium. Eller på eftermiddagen runt klockan 16 gäller Lycopodium. Vid ängslan som uppträder mest under eftermiddagen och håller i sig till kvällen intar man Conium. Förekommer besvären mestadels på kvällen kan man pröva Arsenicum, Calcium carb, Carbo veg, Sepia och/eller Sulfur.

För vissa människor visar sig ofta känslan av oro och ängslan när man ska gå och lägga sig på kvällen och då kan man pröva efter respektive medels allmänna indikationer av symtom och karaktärsdrag Arsenicum, Carbo veg, Calcium carb, Causticum, Lycopodium, Nux vomica, Pulsatilla och/eller Sulfur. För andra är det mest besvärande överhuvudtaget just vid skymningsdags och då prövar man Arsenicum, Calcium carb, Carbo veg, Causticum, Phosphorus och/eller Rhus tox.

Vid ängslan som uppträder under natten är det många medel som indikeras och här får man även se om övriga beskrivningar av medlet stämmer överens med sig själv som personlighet och aktuella symtom. Nästan alla av de medel som beskrivs i boken Må bättre till kropp & själ kan användas efter rätt indikation.

Om man upplever att besvären alltid blir sämre precis före midnatt är det medlen Bryonia, Carbo veg, Hepar sulf, Lycopodium, Natrium mur, Pulsatilla och/eller Sulfur som kan vara lämpliga. Vaknar man på natten mellan klockan 1 och 3 med känslor av ängslan kan man inta Arsenicum och/eller Silicea. Om man ängslas vid ensamhet under nattetid är det Arsenicum och/eller Phosphorus som blir aktuella att inta. Upplever man ängslan med känslor av vrede under natten tar man Sepia.

Vid ängslan mest förekommande vid frukost Conium. Vid besvär som uppträder vid djupandning Aconitum. Vid ängslan som uppträder efter känslor av förtret Lycopodium. Om man ängslas under frossa och frysningar prövar man China och/eller Arsenicum.

Har man problem med ängslan som visar sig efter intag av kaffe intar man Chamomille, Ignatia och/eller Nux vomica. Vid ängslan efter samlag Sepia. Om dessa oroliga känslor blir värre vid vistelse i större sällskap kan man inta Aconitum, Belladonna och/eller Lycopodium. Om besvären är markant sämre vid vistelse i mörker tar man Pulsatilla, Natrium mur, Phosphorus och/eller Rhus tox.

Ängslas man efter att ha blivit upprörd tar man Phosphorus. Vid ängslan över krav och förväntningar Arsenicum. Ängslan tillsammans med en utpräglad rädsla Aconitum, Arsenicum, Causticum och/eller Ignatia. Eller besväras man med ängslan i samband med hetvallningar under övergångsåldern kan man pröva Sepia, Ignatia, Calcium carb, Phosphorus och/eller Pulsatilla.

Vid en stark ängslan inför framtiden Aconitum och/eller Arsenicum. Om man överdrivet ängslas över den egna hälsan kan man inta Calcium carb, Phosphorus och/eller Sepia. Om detta sker speciellt under klimakterieperiod rekommenderas Silicea.

Vid ängslan som uppträder speciellt före det att man ska ha menstruation kan man pröva Ignatia, Natrium mur och/eller Nux vomica.

Vid grubblerier och huvudbry: Vid besvär med detta i största allmänhet brukar det kännas bättre efter intag av Ignatia och/eller Gelsemium.

Låter detta spännande? Ja det är verkligen en intressant och utvecklings bar naturlig terapi som inte ger användaren några obehagliga biverkningar!

Köp boken MÅ BÄTTRE TILL KROPP & SJÄL hos din lokala bokhandlare eller hos någon av nätbokhandlarna BOKUS eller ADLIBRIS.

 

 

 

 

Ämnen

 • Litteratur

Kategorier

 • distanshealing
 • energimedicin
 • friskvård
 • healing
 • homeopati
 • hälsoprodukter
 • naturläkemedel
 • naturmedicin
 • resonans
 • depression
 • stress
 • sjukdom
 • biverkningar
 • behandling
 • allergi
 • naturligt
 • ryggen
 • utveckling
 • böcker

RESONANS HEALING erbjuder healing och terapi med naturens under för mer hälsa, välmående, harmoni och livsglädje. Andlig healing med vägledning via inspirerade böcker och litteratur. Dessutom konsultation eller egenvård med homeopatiska naturmedel via vår hemsida där man även kan testa sig själv kostnadsfritt på ett lättsamt och konfidentiellt sätt. Följ oss gärna på Facebook i grupperna ALLT OM ANDLIG HEALING eller RESONANS eller MAGIKERN KÄRLEKENS MAGI

Inspiration för en andlig personlig utveckling och möjligheter till en god hälsa hittar man också i  böckerna Magikern och Kärlekens magi samt  Må bättre till kropp & själ

Böckerna kan lånas på ditt bibliotek eller beställas hos din lokala bokhandlare eller hos någon av de tre stora nätbokhandlarna Bokus, Bokia eller Adlibris För dig som är återförsäljare/bokhandlare beställer du lättast genom BOKRONDELLEN