Pressmeddelande -

Kostnadsfri GRUPPHEALING på distans söndag 16 maj kl 21-22

KOSTNADSFRI GRUPPHEALING PÅ DISTANS MED HEALER PÄR VARJE SÖNDAG KL 21-22 - denna info gäller för söndag 16 maj

Efter önskemål från många utökas dessa sessioner av grupphealing till varje söndag med början den 2 maj kl 21 och därefter 9/5, 16/5, 23/5, 30/5, 6/6, 13/6, 20/6 samt den 27/6. Sommaruppehåll under juli månad. Anmälan måste göras till varje session enligt nedan anvisningar.

Grupphealing på distans kan vara minst lika effektiv som vid en individuell och personlig session. Mycket ofta upplever mottagaren en stark medvetenhet om denna överföring av den helande energin som sker under själva sessionen. Men det kan även bli så att healingen tar ut sin fulla kraft först under din sömn när du är som mest mottaglig.

Som deltagare ges du möjligheten att påverka och förbättra din hälsa med hjälp av den helande energin som har sitt ursprung från skapelsens källa av villkorslös kärlek. Och den passar även utmärkt som ett komplement till den vanliga sjukvården och andra terapier för att läkningen ska påskyndas.

Under sessionen med distans healingen behöver du inte göra någonting mer än att se till att få vara ostörd under ca en timme, sitta eller ligga bekvämt och slappna av på djupet.

Dessa sessioner med grupphealing sker varje vecka och tiden för nästa healing stund blir söndag den 16 maj mellan kl 21-22.

Anmälan gör du till varje session genom skriva in dig till detta evenemang på Facebook gruppen "Allt om andlig healing" och mailar ditt namn, födelseår-mån-dag och din vistelseadress under sessionen till info@resonans.org eller healing@resonans.org OBS! Viktigt att du som deltagare lämnar dessa uppgifter och anmälan bör helst ske före kl 20.00 den dag du önskar delta. Fullständig diskretion och tystnadsplikt gäller!Varmt välkommen!

Ps. Vill du läsa mer om healingen så besök webbsidan http://www.resonans.org eller http://www.healing-spirit.se

FREE HEALING GROUP ON DISTANCE WITH HEALER PÄR

Group Healing at a distance can be just as effective as when an individual and personal session. Very often the receiver is experiencing a strong sense of this transfer of healing energy that occur during the session. But it could also be that healing takes his full power only during your sleep when you're most receptive.

As a participant, you are given the opportunity to influence and improve your health through the healing energy that originates from a source of creation of unconditional love. And it is also suitable as a complement to the usual care and other therapies for healing will be accelerated.

During the session with the remote healing, you need do nothing more than to ensure that they get to be undisturbed for about an hour, sit or lie down comfortably and relax deeply.

These sessions with group healing takes place every week and time of next healing time will be Sunday, May 16, at between 21-22 (Swedish time).

Registration allows you to each session by entering up to that event and email your name, birth year-month-day, and your residence address during the session to info@resonans.org or healing@resonans.org NOTE! Important to you as a participant must provide the information! Full confidentiality applies!

A warm welcome!

Ämnen

 • Litteratur

Kategorier

 • andlig healing
 • distans healing
 • energimedicin
 • friskvård
 • healing
 • healingsession
 • resonans
 • vittids healing
 • grupphealing
 • kostnadsfritt
 • healer pär

RESONANS HEALING erbjuder healing och terapi med naturens under för mer hälsa, välmående, harmoni och livsglädje. Andlig healing med vägledning via inspirerade böcker och litteratur. Dessutom konsultation eller egenvård med homeopatiska naturmedel via vår hemsida där man även kan testa sig själv kostnadsfritt på ett lättsamt och konfidentiellt sätt. Följ oss gärna på Facebook i grupperna ALLT OM ANDLIG HEALING eller RESONANS eller MAGIKERN KÄRLEKENS MAGI

Inspiration för en andlig personlig utveckling och möjligheter till en god hälsa hittar man också i  böckerna Magikern och Kärlekens magi samt  Må bättre till kropp & själ

Böckerna kan lånas på ditt bibliotek eller beställas hos din lokala bokhandlare eller hos någon av de tre stora nätbokhandlarna Bokus, Bokia eller Adlibris För dig som är återförsäljare/bokhandlare beställer du lättast genom BOKRONDELLEN