Pressmeddelande -

Respect utvalda som första nordiska partner till Carbon Disclosure Project

Respect är från och med januari 2011 nordisk partner till Carbon Disclosure Project (CDP), världens största databas för rapportering av börsföretags utsläpp av växthusgaser. CDP spelar en avgörande roll i att driva näringslivet till positiv förändring.   

”Vi är oerhört nöjda att nu ha Respect som nordisk partner. De har trovärdigheten, erfarenheten och kompetensen som krävs för att hjälpa företag i regionen med rapportering till CDP”, säger Joanna Lee, Chief Partnerships Officer på CDP.

Respect har arbetat med klimat- och hållbarhetsfrågor i över tio år. Vi har haft förmånen att vara med från det att klimatet var en marginaliserad fråga till att stå i centrum politiskt, medialt och i företags ledningsgrupper världen över.

Vi hjälper våra kunder att minska sin klimatpåverkan, dels genom vårt marknadsledande och användarvänliga klimatberäkningsverktyg, och dels genom konkreta och enkla handlingsprogram för att nå klimatneutralitet. Klimatberäkningsverktyget erbjuds för andra året i rad av WWF i samband med Earth Hour.

”Det är viktigt för företag att säkerställa transparent klimatrapportering, en av grundstenarna inom hållbarhetsarbete. Med klimatrapporteringen på plats är det naturligt att bredda perspektiven och arbeta för den hållbara affären, det vill säga att öka lönsamheten och konkurrenskraften genom hållbarhet”, säger Gunilla Hadders, vd Respect.

Ämnen

 • Hållbarhetsfrågor/CSR

Kategorier

 • joanna lee
 • cdp partner
 • cdp norden
 • koldioxidutsläpp
 • carbon reporting
 • respect
 • cdp
 • carbon disclosure project
 • klimatkompensation
 • klimatneutral
 • klimatsmart
 • klimatarbete
 • klimat
 • hållbarhet
 • co2 utsläpp
 • csr

Respect erbjuder verksamheter stöd att genomföra systematiskt hållbarhetsarbete som stärker affärer och varumärken. Respects hållbarhets‐ och klimatprogram kombinerar strategisk rådgivning, projektledning, intern‐ och extern kommunikation med effektiva och lättillgängliga IT‐verktyg.

 www.respect.se

Kontakter

Rebecca Krus

Presskontakt Senior rådgivare Kommunikation och hållbar utveckling +46 70 920 14 02