Nyhet -

Vill hyresgästerna i Stockholms allmännytta ombilda till bostadsrätt?

Restate har genomfört en undersökning genom telefonintervju bland de boende i 33 stycken allmännyttiga fastigheter i Stockholms ytterområden. Sett från fastighet till fastighet så är resultatet mycket varierande. Bland de 377 hyresgäster som medverkat i intervjun så har 55 % sagt sig vara positiva till en ombildning från hyresrätt till bostadsrätt.

Det har varit ett antal hus där endast ca 17 % visat intresse å andra sidan finns det exempel på där alla tillfrågade visat sig positiva, dvs att 100 % har velat ombilda.

Av de kommentarer som lämnats så känner många en osäkerhet om man får lån, hur skuldkvotstak och amorteringen slår. Så ur ett ombildningsperspektiv så är det naturligtvis viktigt hur socioekonomin ser ut i en enskild fastighet.

Skall man dra några växlar på områden där intresset är större så sticker Farsta och Solberga ut.

- En slutsats vi ser utifrån undersökningen är att intresset är högre i nybyggda hus jämfört med det äldre beståndet. Om staden menar allvar med att ombilda så behöver man alltså vara beredd att släppa till även lite nyare hus och även tillåta ombildning i andra områden än på Järvafältet, säger Jan Bjurfors.

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm

Presskontakt

Carl Dutina

Presskontakt Konsult ombildning 08 402 10 16