Pressmeddelande -

Ny bok: Att skapa upplevelser i butik

Ny bok: Att Skapa upplevelser i butik Många undersökningar talar om att det är tråkigt att handla mat i svenska butiker. Kunden vill bli underhållen och få upplevelser. Detta är bakgrunden till den andra boken som Retail House ger ut tillsammans med Lunds Universitet. Boken är antologi bestående av sju olika uppsatser som alla ur olika perspektiv tar upp frågan hur man skapar upplevelser i butik och vari dessa består. Såväl Professor Ulf Johansson vid Lunds Universitet som ek dr. Jens Nordfält, som skrivit årets marknadsföringsbok, deltar med var sitt kapitel. De övriga fyra kapitlen är skrivna av studenter och ett kapitel är skrivet av Casten von Otter, VD på Retail House. Insikter om upplevelser i butik ”Boken ger många nya insikter om upplevelser i butik men framförallt vilka olika förväntansnivåer kunderna har på upplevelser i butik” säger Martin Moström som är partner på Retail House och ansvarig för samarbetsprojektet med Lunds Universitet. Butikens personal viktigast för kundens upplevelse i butik En intressant slutsats som professor Ulf Johanssons uppsats ger, ”Vad skapar upplevelse i butik”, är att det finns en stor skillnad mellan vad man på central kedjenivå tror att kunderna vill ha och vad kunderna faktiskt vill ha. ”Medan företagen är i framkant och söker nya lösningar som i många fall går långt utöver det som traditionellt sagts befrämja upplevelser är konsumenterna mer konservativa.” En annan slutsats är också den totala underskattningen av butikspersonalens roll i att skapa en positivt (men också negativ) butiksupplevelse. Ett resultat av detta resonemang är därför att kedjorna borde satsa mer på kompetens/motivationsprogram för medarbetarna i butik för att möta kundernas behov och önskemål säger Martin Moström, Partner på Retail House. Tid är viktigare än pengar för stressade småbarnsmammor Stressade småbarnsmammor med dubbla inkomster i familjen är beredda att betala för snabbare och smidigare service. De vill att det skall gå snabbt och enkelt och de vill ha inspiration till måltidslösningar. Alla lösningar som gör det bekvämt att handla uppskattas av denna för butiken viktiga målgrupp. Detta är några slutsatser från uppsatsen ”Hur kan butikens marknadsföring förbättra tidspressade kvinnors shoppingupplevelse” Retail House i samarbete med Lunds Universitet Boken ”Att skapa upplevelser i butik” är den andra boken i serie publikationer från Retail House. Boken är resultatet av samarbetet mellan Professor Ulf Johansson vid den företagseknomiska institutionen vid Lunds Universitet och Retail House. Det finns två syften med samarbetet. Det första är att föra ut akademisk forskning till dagligvaru-och detaljhandeln. Det andra syftet är att väcka intresset för Retail Marketing hos unga marknadsföringsstudenter. Boken är utgiven med stöd av Hakon Swenson Stiftelsen. För mer information och beställning av boken. Martin Moström 0708-81 26 30 Partner, Retail House Martin.mostrom@retailhouse.se www. Retailhouse.se

Ämnen

  • Jordbruk, lantbruk, fiske

Retail House - Nordens ledande Shopper Marketing byrå