Pressmeddelande -

Retub levererar specialmodell av pantbehållare till Returpack

Under våren 2010 har Göteborgsbaserade företaget Retub AB, designat och tagit fram en ny version av Retub pantbehållare till Returpack.

Pantbehållarnas design gör det lätt för allmänheten, att i offentlig miljö källsortera, och för burksamlarna att ta tillvara de returförpackningar som annars skulle ha hamnat i soptunnan.

Vi ser ett stort intresse från kommunalt håll att få ta del av den storskaliga satsningen som Returpack gör, för att fånga upp en del av de ca 200 miljoner burkar och flaskor som annars skulle hamnat på soptippar och i förbränningsanläggningar, säger Berne Ottosson på Retub.

Satsningen på Returtuberna kommer under sommaren att förstärkas med marknadsföring och lokal reklam i utvalda kommuner.

Ämnen

  • Miljöteknik, återvinning

Kategorier

  • miljö
  • pant
  • renhållning
  • återvinning
  • humanitär
  • pantbehållare
  • retub
  • returtub