Gå direkt till innehåll
Reumatikerförbundets remissvar över TLV:s rapport Redovisning av uppdrag att se över förordning om bidrag till öppenvårdsapoteksservice

Nyhet -

Reumatikerförbundets remissvar över TLV:s rapport Redovisning av uppdrag att se över förordning om bidrag till öppenvårdsapoteksservice

Reumatikerförbundet tackar för möjligheten att få lämna synpunkter på rapporten. Vi har tidigare påtalat just det som rapporten tar upp, hur viktigt det är att skapa förutsättningar för att driva apotek i glesbygd för en jämlik tillgång till läkemedel och rådgivning.

Reumatikerförbundets remissvar
Reumatikerförbundet tillstyrker förslagen i Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverkets rapport. Vi vill se en jämlik tillgång till läkemedel i hela landet oavsett var man bor. God tillgänglighet till vård och läkemedel är en förutsättning för en god hälsa. Förlaget kommer att leda till att fler apotek kan ta del av glesbygdsbidraget och därmed öka tillgängligheten till apotek och läkemedel för de som bor i glesbygd.

Läs Reumatikerförbundets yttrande över rapporten Redovisning av uppdrag att se över förordning om bidrag till öppenvårdsapoteksservice på vår hemsida.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Reumatikerförbundet är Sveriges största patientorganisation. Vi driver reumatikernas frågor i samhället genom att informera om de reumatiska sjukdomarna och dess konsekvenser samt påverka beslutsfattare på alla nivåer. Det kan gälla allt från tillgång till rehabilitering, kortare vårdköer till att skapa en arbetsmarknad som passar för reumatiker. Vi ger våra medlemmar stöd i vardagen. Genom förbundets 200 föreningar över hela landet träffas personer med olika reumatiska sjukdomar, får information, byter erfarenheter, får tips och framför allt har roligt tillsammans. Vi är, näst efter staten, den största bidragsgivaren till forskning om de reumatiska sjukdomarna. Vårt mål är att skapa en samhällsutveckling som ger alla reumatiker full delaktighet och jämlikhet inom alla samhällsområden. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta.

Presskontakt

Nina Unesi

Nina Unesi

Presskontakt Pressekreterare 08-505 80 508
Eva-Maria Dufva

Eva-Maria Dufva

Presskontakt Intressepolitisk chef 08-505 805 30