Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Oacceptabelt att statliga tandvårdsbidrag inte kommer patienterna till del!

Det är tandvårdens såväl som hälso- och sjukvårdens uppgift att informera patienter om att de kan ha rätt att söka tandvårdsstöd. Trots det når inte informationen fram till de patienter som berörs av den. En ny undersökning från Socialstyrelsen visar att det finns stora variationer mellan landstingen i hur många personer som får ta del av tandvårdsstöden.

-Det är oacceptabelt att vården brister i sin informationsplikt till patienterna, säger Lotta Håkansson, ordförande i Reumatikerförbundet.

Undersökningen visar bland annat att patienter med den reumatiska sjukdomen Sjögrens syndrom i stor utsträckning besökt tandvården, men inte fått det särskilda tandvårdsbidrag som patienter med den diagnosen har rätt att söka.

Enligt Socialstyrelsen är det få som tar del av det statligt finansierade särskilda tandvårdsbidraget i förhållande till den grupp som man utgick från när man införde bidraget 2013. Då uppskattades att målgruppen skulle uppgå till omkring 285 600 personer, men 2017 var det bara omkring 53 700 personer som nyttjade stödet.

-Tandvårdsbesök är dyra för de flesta personer. Det gäller inte minst de som får en sämre munhälsa på grund av sin läkemedelsbehandling eller sin diagnos. De behöver informeras om sina rättigheter, säger Lotta Håkansson.

Det särskilda tandvårdsbidraget är ett statligt bidrag om 600 kronor per halvår och är avsett till personer med vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar som riskerar att få försämrad tandhälsa. Bidraget ska användas till förebyggande tandvård. Det är Försäkringskassan som hanterar det särskilda tandvårdsbidraget.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Reumatikerförbundet är Sveriges största patientorganisation. Vi driver reumatikernas frågor i samhället genom att informera om de reumatiska sjukdomarna och dess konsekvenser samt påverka beslutsfattare på alla nivåer. Det kan gälla allt från tillgång till rehabilitering, kortare vårdköer till att skapa en arbetsmarknad som passar för reumatiker. Vi ger våra medlemmar stöd i vardagen. Genom förbundets 200 föreningar över hela landet träffas personer med olika reumatiska sjukdomar, får information, byter erfarenheter, får tips och framför allt har roligt tillsammans. Vi är, näst efter staten, den största bidragsgivaren till forskning om de reumatiska sjukdomarna. Vårt mål är att skapa en samhällsutveckling som ger alla reumatiker full delaktighet och jämlikhet inom alla samhällsområden. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta.

Presskontakt

Lotta Håkansson

Lotta Håkansson

Presskontakt Förbundsordförande 0725663577
Eva-Maria Dufva

Eva-Maria Dufva

Presskontakt Intressepolitisk chef Intressepolitik, press och internationellt arbete 08-505 805 30
Catharina Bergsten

Catharina Bergsten

Presskontakt Pressekreterare Intressepolitik och opinion 070 – 10 88 629

Ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta

Reumatikerförbundet är Sveriges största patientorganisation. Vi driver reumatikernas frågor i samhället genom att informera om de reumatiska sjukdomarna och dess konsekvenser samt påverka beslutsfattare på alla nivåer. Det kan gälla allt från tillgång till rehabilitering, kortare vårdköer till att skapa en arbetsmarknad som passar för reumatiker. Vi ger våra medlemmar stöd i vardagen. Genom förbundets 200 föreningar över hela landet träffas personer med olika reumatiska sjukdomar, får information, byter erfarenheter, får tips och framför allt har roligt tillsammans. Vi är, näst efter staten, den största bidragsgivaren till forskning om de reumatiska sjukdomarna. Vårt mål är att skapa en samhällsutveckling som ger alla reumatiker full delaktighet och jämlikhet inom alla samhällsområden. Vår vision är. Ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta.

Reumatikerförbundet