Gå direkt till innehåll
Reumatikerförbundet är den fjärde mest ansedda organisationen i Kantar Sifos anseendeindex för 2019.
Reumatikerförbundet är den fjärde mest ansedda organisationen i Kantar Sifos anseendeindex för 2019.

Pressmeddelande -

​Reumatikerförbundet ökar i anseendeindex

Reumatikerförbundet stärker sin ställning som en av de organisationer med högst anseende, enligt Kantar Sifo som publicerat sin årliga rapport Anseendeindex för organisationer.

Ett anseendeindex över 50 är ett högt anseende för organisationer. I årets rapport fick Reumatikerförbundet ett index på 52, som är en ökning med en enhet från föregående år. Det placerar Reumatikerförbundet på en fjärde plats, efter Friluftsfrämjandet, Naturskyddsföreningen och Hörselskadades Riksförbund.

Enligt Kantar Sifo är de drivkrafter som tydligast driver anseendet 2019 ett allmänt gillande och respekt samt trovärdighet i media.

- Det gläder mig att Reumatikerförbundet hamnar högt upp i årets mätning. Ett gott anseende är ett fint betyg för allt bra arbete vi gör i hela Reumatikerförbundet, säger Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet.

Genomsnittet för samtliga organisationer var ett index på 37. Totalt ingick 35 organisationer i undersökningen 2019. 

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Reumatikerförbundet är Sveriges största patientorganisation. Vi driver reumatikernas frågor i samhället genom att informera om de reumatiska sjukdomarna och dess konsekvenser samt påverka beslutsfattare på alla nivåer. Det kan gälla allt från tillgång till rehabilitering, kortare vårdköer till att skapa en arbetsmarknad som passar för reumatiker. Vi ger våra medlemmar stöd i vardagen. Genom förbundets 200 föreningar över hela landet träffas personer med olika reumatiska sjukdomar, får information, byter erfarenheter, får tips och framför allt har roligt tillsammans. Vi är, näst efter staten, den största bidragsgivaren till forskning om de reumatiska sjukdomarna. Vårt mål är att skapa en samhällsutveckling som ger alla reumatiker full delaktighet och jämlikhet inom alla samhällsområden. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta.

Kontakter

Lotta Håkansson

Lotta Håkansson

Presskontakt Förbundsordförande 0725663577
Eva-Maria Dufva

Eva-Maria Dufva

Presskontakt Intressepolitisk chef Intressepolitik, press och internationellt arbete 08-505 805 30
Catharina Bergsten

Catharina Bergsten

Presskontakt Pressekreterare Intressepolitik och opinion 070 – 10 88 629

Ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta

Reumatikerförbundet är Sveriges största patientorganisation. Vi driver reumatikernas frågor i samhället genom att informera om de reumatiska sjukdomarna och dess konsekvenser samt påverka beslutsfattare på alla nivåer. Det kan gälla allt från tillgång till rehabilitering, kortare vårdköer till att skapa en arbetsmarknad som passar för reumatiker. Vi ger våra medlemmar stöd i vardagen. Genom förbundets 200 föreningar över hela landet träffas personer med olika reumatiska sjukdomar, får information, byter erfarenheter, får tips och framför allt har roligt tillsammans. Vi är, näst efter staten, den största bidragsgivaren till forskning om de reumatiska sjukdomarna. Vårt mål är att skapa en samhällsutveckling som ger alla reumatiker full delaktighet och jämlikhet inom alla samhällsområden. Vår vision är. Ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta.

Reumatikerförbundet