Pressmeddelande -

RFHL kommenterar regeringens utredning om psykoaktiva substanser

Under en lång rad år, åtminstone närmare ett decennium, har så kallade Nya Psykoaktiva Substanser (NPS) som tidigare kallats nätdroger eller RC-droger orsakat stor skada för samhället i form av lidande och förtidiga dödsfall.

Samhället har under denna tid stått i det närmaste handfallet och försökt med olika juridiska åtgärder för att minska problematiken. Sverige har förutom en av världens snabbaste narkotikaklassningsprocesser till exempel även världens hårdaste lagstiftning som ger polis och tull möjlighet att omhänderta och i slutändan även förstöra substanser som misstänks kunna ge en illegal ruseffekt (den så kallade förstörandelagen: Lag (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser). Trots det har problemen fortsatt att öka.

Regeringen har idag publicerat en pressrelease om en förestående utredning som ska lägga fram förslag på fler nya åtgärder. Det handlar om åtgärder för att ytterligare snabba upp klassningsprocessen, men även att utreda möjligheterna till så kallad ”familjeklassning”.

En tredje del i utredningsuppdraget formuleras som ”utreda möjligheterna att tillfälligt förbjuda försäljning av substanser som kan komma att förklaras som narkotika eller hälsofarliga varor ”, vilket förefaller vara i stort sett samma innehåll som Sveriges unika förstörandelag.

Det är anmärkningsvärt att regeringen åter igen vill studera familjeklassning. När regering och riksdag tidigare avhandlat denna frågeställning har beslutet varit att inte gå vidare på det spåret, bland annat på inrådan av inblandade expertmyndigheter som har avrått från det utifrån ett par olika aspekter.

RFHL:s sakkunnige inom NPS-området, organisationssekreterare Magnus Callmyr, har flera gånger påtalat risker med familjeklassning. Det ger en ”falsk trygghet”. Det kan förutom att försena klassningsprocessen till följd av risken för domstolsprocesser även leda till att mer farliga substanser kommer ut på marknaden. Det senare var fallet med spice-substansen MMB-CHMINACA som togs fram för att undkomma Storbritanniens familjeklassning. Den låg bakom flertalet av de svåra spice-förgiftningarna Sverige erfor under hösten/vintern 2014. I Sverige har den i stort sett försvunnit efter klassningen i slutet av 2014, men den skördar fortfarande offer i just Storbritannien som tillämpar den lag regeringen föreslår ska utredas för Sverige.

Magnus Callmyr kommenterar regeringens utredningsförslag med:

- Om regeringen menar allvar med att arbeta mot NPS-problematiken behöver regeringen i stället för att söka svaret i mer juridiska åtgärder även ge utredningen i uppdrag att titta på alternativa angreppssätt än just det juridiska perspektivet. Det går att minska problemen med NPS genom alternativa åtgärder och RFHL deltar gärna i en dialog kring vilka dessa kan och bör vara.

Ämnen

  • Beroendefrågor

Taggar

  • rfhl
  • narkotika
  • regering
  • utredning

RFHL är ett intressepolitiskt förbund, grundat 1965, som arbetar för målet ”ett jämlikt och rättvist samhälle utan social diskriminering” med fokus på att minska problem kring narkotika och läkemedel. Förbundet består av 23 lokalavdelningar och föreningar över hela Sverige. RFHL arbetar på humanistisk värdegrund samt är partipolitiskt obundet och religiöst neutralt.