Pressmeddelande -

HBT-ungdomars fritidshäng står utan finansiering från Stockholms stad 2010

Efter Organisations- och föreningsutskottets (OFU) beslut den 17 december att återremittera ärendet om Egalias framtid, står det nu klart att RFSL Stockholms ungdomsverksamhet saknar finansiering för nästa år. Egalia har stängt för helgerna och skulle öppna igen den 18 januari , men nu kommer ungdomarnas fritidshäng inte att öppna.

- Utan ett positivt beslut från Stockholms stad kan vi inte öppna igen efter nyår, berättar Anna Söderström, ordförande för RFSL Stockholm. Vi hoppades kunna ge ungdomarna ett glatt besked i julklapp i år, nu blir det precis tvärtom.

I beslutet om återremittering står att 300 000 kronor är budgeterat inför en eventuell samfinansiering med Idrotts- och Kulturnämnden och att förvaltningarna uppmanas söka samsyn i frågan.

- Staden beslutar om eventuell finansiering kommer så sent att vi inte har möjlighet att planera vår verksamhet och personalbehov. Men det stora problemet är att ungdomarna kommer i kläm. Flera rapporter har genom åren visat att den här målgruppen mår dåligt i större utsträckning än ungdomar generellt. Egalia som verksamhet en unik frizon och en livsviktig trygghet, säger Anna Söderström.

Egalia har drivits av RFSL Stockholm sedan 2007, finansierat som ett Allmänna arvsfonden projekt, som avslutades september 2009. Stockholms stads socialförvaltning beslutade i juni att finansiera verksamheten det sista kvartalet 2009, men verksamheten står nu ofinansierad. Varje år har Egalia haft cirka 2500 besök av unga som alla har en berättelse om varför dom inte kan vara öppna, bland vänner, i skolan, på fotbollsträningen eller hemma med sin familj.

 

För mer information,

Anna Söderström
ordförande RFSL Stockholm
telefon: 0767-87 65 51

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kontakter

Richard Svahn

Presskontakt Ordförande 0767-87 65 51

Relaterat innehåll