Pressmeddelande -

Den globala hbt-rörelsen får en röst i FN

ILGA, the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association, har idag beviljats konsultativ status i FN. Den så kallade Ecosocstatusen är en form av observatörsstatus som innebär att en frivilligorganisation (NGO) får rätt att delta i vissa FN-sessioner.

ILGA har sökt om Ecosocstatus flera gånger och har aktivt motarbetats av flera stater. Den förberedande NGO-kommittén rekommenderade avslag på ILGA:s ansökan om Ecosocstatus men idag röstade FN:s ekonomiska och sociala råd för att ILGA skulle få status.

- Dagens beslut är ett tecken på att fler stater börjat erkänna att  hbt-personers rättigheter är mänskliga rättigheter men också att stater som ännu inte klart tagit ställning för hbt-personers rättigheter ser diskussionen i sig som viktig. Tyvärr finns fortfarande ett stort motstånd men ILGA kommer nu kunna använda sin Ecosocstatus för att i högre utsträckning lyfta hbt-personers situation i världen, kommenterar Maria Sjödin, styrelsemedlem i ILGA:s världsstyrelse och verksamhetschef på RFSL.

RFSL har haft Ecosoc-status sedan 2007 och har vid flera tillfällen ackrediterat personer från ILGA till FN-möten för att möjliggöra att hbt-personer från olika länder ska kunna delta. ILGA är den enda globala medlemsorganisationen för hbt-organisationer och har fler än 700 medlemsorganisationer i alla världsdelar. Sverige, genom Sida, har gett ekonomiskt stöd till ILGA de senaste åren som en del av sitt arbete för hbt-personers rättigheter.

- Med den plattform som ILGA nu har fått i FN är det än viktigare att Sverige fortsätter att stödja ILGA. Hbt-organisationer från hela världen kan nu genom ILGA:s Ecosocstatus föra sin egen talan ända upp på FN-nivå. Det högljudda motståndet mot hbt-personers rättigheter och försöken att avhumansiera hbt-personer kan bara bekämpas genom att organisationer och regeringar gör gemensam sak. Sveriges insatser på detta område har varit, är och fortsätter att vara synnerligen betydelsefulla, säger Ulrika Westerlund, förbundsordförande i RFSL.


FN:s ekonomiska och sociala råd sammanträder i Geneve och består av 54 länder.

Följande 30 länder röstade för ILGA:s Ecosocstatus: Indien, Italien, Japan, Lettland, Malta, Mexiko, Mongoliet, Nicaragua, Norge, Peru, Sydkorea, Slovakien, Spanien, Schweiz, Ukraina, Storbritannien, Venezuela, Argentina, Australien, Belgien, Kanada, Chile, Ecuador, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungern

Följande 13 länder röstade emot: Irak, Marocco, Namibia, Pakistan, Qatar, Ryssland, Saudi-Arabien, Senegal, Bangladesh, Kamerun, Kina, Egypten, Ghana

6 länder avstod: Guatemala, Mauritius, Filippinerna, Rwanda, Bahamas, Elfenbenskusten

Några länder var ej närvarande i rådet.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • ilga
  • internationellt
  • certifiering och utbildning

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se

Kontakter

Magnus Kolsjö

Presskontakt Tillförordnad förbundsordförande 072 - 33 05 024 (obs ej sms)

Mathilda Piehl

Presskontakt Senior kommunikationsstrateg 072 - 33 05 024 (obs ej sms)