Pressmeddelande -

Endast 3% av kommunerna klarar godkäntgränsen

I rapporten ?Kommunundersökningen 2006? som lanseras i dag av RFSL listas kommunerna efter möjligheten för homosexuella, bisexuella och transpersoner att leva ett fullgott liv. Resultaten överlag i landets kommuner visar på allvarliga brister. - Endast 3% av landets kommuner får betyget godkänt. Rapporten visar att kunskaperna generellt är oroväckande låga ute i kommunerna, säger Sören Andersson, förbundsordförande för RFSL i en kommentar. - Kommunerna måste ta sitt ansvar för samtliga grupper i samhället, fortsätter Sören Andersson. Utan kunskap om olika gruppers livssituation och hur dessa ska bemötas riskerar politiken och verksamheten att osynliggöra och nervärdera homosexuella, bisexuella och transpersoner i samhället, säger Sören Andersson. Områdena som har studerats är skolan, kommunens verksamhet och personal, hbt-samhällets infrastruktur, frekvensen brott begångna på grund av offrets sexuella läggning och allmänhetens attityd till homosexuella. - Den politiska ledningen i kommunerna måste ta frågan på allvar. RFSL:s åtgärdsförslag listar enkla, konkreta åtgärder kommunerna kan vidta för att förbättra situationen, avslutar Sören Andersson Rapporten i sin helhet finns att ladda ner via RFSL:s hemsida tillsammans med de tio åtgärdsförslagen: www.rfsl.se Bästa kommunerna i Sverige: 1 Borås 3,39 2 Göteborg 3,33 3 Stockholm 3,30 4 Lund 3,29 5 Malmö 3,29 6 Uppsala 3,18 7 Umeå 3,14 8 Skellefteå 3,07 9 Södertälje 3,03 För ytterligare kommentarer kontakta: Sören Andersson, förbundsordförande för RFSL: 0709 ? 52 51 03 alt soren.andersson@rfsl.se För frågor och vidare information kontakta: RFSL:s pressekreterare Thomas Laurell, 0736-603264, alt thomas.laurell@rfsl.se RFSL, riksförbundet för sexuellt likaberättigande, är ett förbund som verkar för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter. RFSL bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

Ämnen

  • Politik

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se

Kontakter

Magnus Kolsjö

Presskontakt Tillförordnad förbundsordförande 072 - 33 05 024 (obs ej sms)

Mathilda Piehl

Presskontakt Senior kommunikationsstrateg 072 - 33 05 024 (obs ej sms)