Pressmeddelande -

EU Parlamentet och RFSL kräver kommissionen på ett horisontellt antidiskrimineringsdirektiv

EU parlamentet antog igår, med röstsiffrorna 362 för, 262 mot och 56 frånvarande, en rapport som kräver att EU Kommissionen återkommer med det tidigare utlovade antidiskrimineringsdirektivet.

 

Rapporten om utvecklingen inom antidiskrimineringsområdet som antogs på tisdagen, påminner kommissionen om dess förpliktelse att lägga fram ett förslag på ett tvärgående direktiv för att förbjuda diskriminering inom tjänstesektorn. Direktivet skulle täcka grunderna funktionshinder, ålder, religion eller tro och sexuella läggning. Parlamentet poängterade vikten av direktivet för att "sätta punkt för den hierarki inom skydd mot diskriminering som nu råder".

- Ett horisontellt direktiv skulle förhindra att vi fortsättningsvis har en hierarki bland diskrimineringsgrunderna, säger Sören Juvas, förbundsordförande för RFSL, i en kommentar. Direktivet skulle ge alla EU:s medborgare samma möjlighet till skydd och tillgång till samhället, oavsett bakgrund, religion, sexuell läggning eller funktionshinder.

- Nu krävs det ett stöd från den svenska regeringen för ett horisontellt diskrimineringsdirektiv skall bli verklighet. När det gäller diskrimineringsfrågor räcker det inte med en tro att det löser sig. Det kräver ett faktiskt arbete och politiskt stöd för att direktiv skall bli verklighet, fortsätter Sören Juvas.

Kommissionen skulle presentera en ny, horisontell, anti diskrimineringsdirektiv under juni, men mycket tyder nu på att arbetet har kommit att enbart omfatta ett direktiv som skulle förhindra diskriminering på grund av funktionshinder. Kritiken har inte låtit vänta på sig och RFSL har flertalet gånger poängterat vikten av en omfattande och övergripande direktiv.

- Det finns en undfallenhet från politikerna i Sverige och i kommissionen i denna fråga. Det är märkligt då det till sist handlar om vilken rätt någon ska ha att diskriminera någon eller inte, avslutar Sören Juvas.

Läs mer om parlamentets rapport: http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/014-29032-140-05-21-902-20080516IPR29016-19-05-2008-2008-false/default_en.htm

 

För ytterligare information, kontakta:
RFSL:s pressekreterare, Thomas Laurell, tfn: 0736-60 32 64 eller e-post: thomas.laurell@rfsl.se

Det går att prenumerera på RFSL:s pressutskick. Anmäl dig via: press@rfsl.se

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

---------------------------------------------------------------
RFSL har bytt namn till RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter.
Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information och förbundsordförandes blogg: www.rfsl.se

 

 

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se

Kontakter

Magnus Kolsjö

Presskontakt Tillförordnad förbundsordförande 072 - 33 05 024 (obs ej sms)

Mathilda Piehl

Presskontakt Senior kommunikationsstrateg 072 - 33 05 024 (obs ej sms)