Pressmeddelande -

Göran Hägglund - så här gör du det bättre!

Under årets politikervecka i Almedalen finns RFSL och RFSL Ungdom på plats för att sätta fokus på utvalda hbt-politiska frågor. Vi tipsar varje dag dagens parti om hur de kan göra det bättre för alla hbt-personer i Sverige.

Transpersoners situation i Sverige måste bli bättre.
Transpersoners mänskliga rättigheter måste respekteras. Lagen om fastställelse av kön i vissa fall måste förändras så att kraven på att vara ogift, svensk medborgare, myndig och steril för den som vill ändra sitt juridiska kön försvinner. Alla rättigheter som vuxna transpersoner har, ska också gälla unga transpersoner.

- På Kristdemokraternas riksting förra veckan tog partiet tydligt ställning för att sterilisering också i fortsättningen ska vara ett krav för den som vill ändra sitt juridiska kön. Kristdemokraterna vill alltså att Sverige ska vara ett land där vi har tvångssterilisering för en grupp människor inskrivet i lagen. Det bryter mot rekommendationerna från Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, Thomas Hammarberg, och är ett anmärkningsvärt ställningstagande från ett parti som säger sig vilja värna privatpersoner från förmynderi, säger Ulrika Westerlund, förbundsordförande för RFSL.

Frågan har på senaste debatterats flitigt:

Vi lägger ner samtalen med KD: http://www.etc.se/debatt/rfsl-%E2%80%9Dvi-l%C3%A4gger-ner-samtalen-med-kd%E2%80%9D

Låt er inte styras av Kristedemokraterna: http://www.qx.se/samhalle/debatt/18169/lat-er-inte-styras-av-kristdemokraterna

Kör över KD och stå upp för transpersoners mänskliga rättigheter: http://www.newsmill.se/node/37731

Unga hbt-personers situation måste bli bättre
Hbt-ungdomar får inte tillgång till samhällets skyddsnät på samma villkor som andra. RFSL Ungdom jobbar för att personal på skolor och ungdomsmottagningar utbildas för att bli hbt-kompetenta. Skolan och ungdomsmottagningen ska vara trygg för och ge stöd till hbt-ungdomar. Det ska också finnas sociala mötesplatser för hbt-ungdomar i varje kommun.


- Hägglund pratade mycket om barn och utsatta ungdomar i sitt tal. Om Hägglund menar allvar är det dags att han och Kristdemokraterna börjar åtgärda de utmaningar som hbt-ungdomar möter i sin vardag. Hbt-ungdomar har högre risk för psykisk ohälsa, högre risk för självmord, ökad utsatthet för våld av nära familjmedlemmar, ökad alkohol- och drogkonsumtion. Det behövs insatser i skolan, på ungdomsmottagningarna, i socialtjänsten, en reformering av föräldrastödsordningen och en stor satsning för att förbättra gruppens psykiska hälsa. Hittills har våra krav på detta ignorerats av ansvariga ministern Maria Larsson, säger Emelie Mire Åsell, förbundsordförande för RFSL Ungdom.

Presskontakt:

Ulrika Westerlund, förbundsordförande RFSL tel: 0703450183

Emelie Mire Åsell, förbundsordförande RFSL Ungdom, tel: 0707664554

Gör det bättre - Årets kampanj från RFSL och RFSL Ungdom sätter fokus på sex hbt-politiska områden:

Transpersoners situation måste bli bättre - Lagen om fastställelse av kön måste förändras så att bland annat kravet på sterilisering försvinner.

Asylsökande hbt-personers rättigheter måste respekteras bättre - Migrationsverket och migrationsdomstolarna måste följa lagen.

Kampen mot våldet måste bli bättre - en handlingsplan mot hatbrotten måste tas fram

Familjepolitiken måste bli bättre - alla ska kunna bilda familj på det sätt som de själva vill och leva tryggt i den familj de valt.

Hiv-preventionen måste bli bättre - de mest utsatta grupperna måste prioriteras tydligare i hiv-preventionen och smittskyddslagen ses över.

Unga hbt-personers situation måste bli bättre - skolornas och ungdomsmottagningarnas hbt-kompetens måste förbättras.

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se

Kontakter

Magnus Kolsjö

Presskontakt Tillförordnad förbundsordförande 072 - 33 05 024 (obs ej sms)

Mathilda Piehl

Presskontakt Senior kommunikationsstrateg 072 - 33 05 024 (obs ej sms)