Pressmeddelande -

Gustav Fridolin och Åsa Romson – så här gör ni det bättre!

Under årets politikervecka i Almedalen finns RFSL och RFSL Ungdom på plats för att sätta fokus på utvalda hbt-politiska frågor. Vi tipsar varje dag dagens parti om hur de kan göra det bättre för alla hbt-personer i Sverige.

 Unga hbt-personers situation måste bli bättre

Hbt-ungdomar får inte tillgång till samhällets skyddsnät på samma villkor som andra. RFSL Ungdom jobbar för att personal på skolor och ungdomsmottagningar ska utbildas för att bli hbt-kompetenta.

– Fridolin och Romson pratade mycket om skolan och utbildningsfrågor i sina tal. Det är glädjande, men för att skolan verkligen ska bli en plats där alla ungdomar kan växa och utvecklas måste hbt-kompetensen höjas hos alla som jobbar inom skolan. Det räcker inte att prata om jämställdhet, likabehandlingsarbetet måste vara bredare och exempelvis tydligt inkludera hbt-personers situation, säger Emelie Mire Åsell, förbundsordförande för RFSL Ungdom.

Asylsökande hbt-personers rättigheter måste respekteras bättre

RFSL och RFSL Ungdom jobbar för att Migrationsverket och migrationsdomstolarna ska följa den svenska lagen som stadgar att det ska vara möjligt att få asyl i Sverige för den som förföljs på grund av sin sexuella läggning eller sitt kön. Så är inte alltid fallet idag. Trots att förarbetena till lagen tydligt anger att det inte är rimligt att fortsätta ställa krav på att människor lever resten av sina liv i garderoben, fortsätter Migrationsverket att föreslå detta i avslagsbeslut till asylsökande.

– Miljöpartiet borde använda sin ramöverenskommelse med regeringen om asylpolitiken till att förbättra situationen för asylsökande hbt-personer. Detta genom att till exempel säkerställa att den utlovade utredningen om hur beslut och domar inom migrationsområdet är utformade tillsätts och ges ett tydligt uppdrag som också har ett hbt-perspektiv. Detta är något som helt saknas i överenskommelsen, säger Ulrika Westerlund, förbundsordförande för RFSL.

Presskontakt:

Ulrika Westerlund, förbundsordförande RFSL tel. 0703450183

Emelie Mire Åsell, förbundsordförande RFSL Ungdom, tel. 0707664664

___________________________________________________________________________________________

Årets kampanj från RFSL och RFSL Ungdom sätter fokus på fem hbt-politiska områden:

Transpersoners situation måste bli bättre – Lagen om fastställelse av kön måste förändras så att bland annat kravet på sterilisering försvinner.

Asylsökande hbt-personers rättigheter måste respekteras bättre – Migrationsverket och migrationsdomstolarna måste följa lagen.

Familjepolitiken måste bli bättre – alla ska kunna bilda familj på det sätt som de själva vill och leva tryggt i den familj de valt.

Hiv-preventionen måste bli bättre – de mest utsatta grupperna måste prioriteras tydligare i hiv-preventionen och smittskyddslagen ses över.

Unga hbt-personers situation måste bli bättre – skolornas och ungdomsmottagningarnas hbt-kompetens måste förbättras.

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se

Kontakter

Magnus Kolsjö

Presskontakt Tillförordnad förbundsordförande 072 - 33 05 024 (obs ej sms)

Mathilda Piehl

Presskontakt Senior kommunikationsstrateg 072 - 33 05 024 (obs ej sms)