Pressmeddelande -

Håkan Juholt – så här gör du det bättre!

Under årets politikervecka i Almedalen finns RFSL och RFSL Ungdom på plats för att sätta fokus på utvalda hbt-politiska frågor. Vi tipsar varje dag dagens parti om hur de kan göra det bättre för alla hbt-personer i Sverige.

Unga hbt-personers situation måste bli bättre

Hbt-ungdomar får inte tillgång till samhällets skyddsnät på samma villkor som andra. RFSL Ungdom jobbar för att personal på skolor och ungdomsmottagningar utbildas för att bli hbt-kompetenta. Skolan och ungdomsmottagningen ska vara trygg för och ge stöd till hbt-ungdomar. Det ska också finnas sociala mötesplatser för hbt-ungdomar i varje kommun.

– Håkan Juholt pratade mycket om barns utsatthet i sitt tal. Hbt-ungdomar har som grupp en större psykisk ohälsa än andra ungdomar. All svensk forskning på området visar att mötesplatser för hbt-ungdomar är det bästa sättet att minska ohälsan. På de flesta orter i landet saknas idag sådana platser för hbt-ungdomar. De finns varken i exempelvis skolmiljön, på fritidsgården eller i idrotten. Hbt-ungdomar behöver både egna mötesplatser och att bli tydligt inkluderade i existerande ungdomssammanhang, säger Vio Szabo, vice förbundsordförande för RFSL Ungdom.

Kampen mot våldet måste bli bättre

Hbt-personer är utsatta för våld och hot från människor som inte respekterar hbt-personers rättigheter, inklusive hedersrelaterat våld och annat våld från den egna familjen.

– Var femte hbt-ungdom utsätts för våld i hemmet av en vuxen. Idag har inte socialtjänsten den kompetens som krävs för att bemöta ungdomar i denna situation. Därför får unga hbt-personer inte får samma hjälp som andra ungdomar. Hbt-kompetensen hos socialtjänsten måste kraftigt förbättras. Socialtjänsten måste våga ifrågasätta föräldrars normer när dessa normer skadar deras barn, säger Emelie Mire Åsell, förbundsordförande för RFSL Ungdom.

Presskontakt:

Emelie Mire Åsell, förbundsordförande RFSL Ungdom, tel:0707664664

Ulrika Westerlund, förbundsordförande RFSL, tel: 0703450183

Gör det bättre – Årets kampanj från RFSL och RFSL Ungdom sätter fokus på sex hbt-politiska områden:

Transpersoners situation måste bli bättre – Lagen om fastställelse av kön måste förändras så att bland annat kravet på sterilisering försvinner.

Asylsökande hbt-personers rättigheter måste respekteras bättre – Migrationsverket och migrationsdomstolarna måste följa lagen.

Kampen mot våldet måste bli bättre – en handlingsplan mot hatbrotten måste tas fram

Familjepolitiken måste bli bättre – alla ska kunna bilda familj på det sätt som de själva vill och leva tryggt i den familj de valt.

Hiv-preventionen måste bli bättre – de mest utsatta grupperna måste prioriteras tydligare i hiv-preventionen och smittskyddslagen ses över.

Unga hbt-personers situation måste bli bättre – skolornas och ungdomsmottagningarnas hbt-kompetens måste förbättras.

 

 

 

 

 

 

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se

Kontakter

Magnus Kolsjö

Presskontakt Tillförordnad förbundsordförande 072 - 33 05 024 (obs ej sms)

Mathilda Piehl

Presskontakt Senior kommunikationsstrateg 072 - 33 05 024 (obs ej sms)