Pressmeddelande -

Jan Björklund – så här gör ni det bättre!

Under årets politikervecka i Almedalen finns RFSL och RFSL Ungdom på plats för att sätta fokus på utvalda hbt-politiska frågor. Vi tipsar varje dag dagens parti om hur de kan göra det bättre för alla hbt-personer i Sverige.

Hiv-preventionen måste bli bättre.

RFSL och RFSL Ungdom jobbar för att förändra smittskyddslagen så att informationsplikten försvinner. Bestämmelsen att de som känner till att de lever med hiv måste upplysa sina sexualpartners om detta är kontraproduktiv för hiv-preventionen och riskerar dessutom att försätta hiv-positiva i rättsosäkra situationer. Dessutom måste hiv-preventionen i Sverige inrikta sig tydligare på de grupper som är mest utsatta och de ekonomiska anslagen till preventionsarbetet öka. RFSL menar att Folkpartiet har möjligheten, men även ansvaret, att bidra till en bättre hivprevention.

- Tyvärr sitter Folkpartiet i en regering där hivpositivas situation inte är prioriterad. En av de saker som måste ändras för att hivpositiva ska få det bättre är smittskyddslagen. Lagen bidrar till stigmatisering, den är kontraproduktiv och den leder till att 5000 människor i Sverige i dag måste ta ansvar för 9 miljoner personers sexuella hälsa. Ett liberalt parti, som Folkpartiet kallar sig, ser till att grundläggande fri- och rättigheter är lika för alla, och smittskyddslagens informationsplikt är ingen sådan lag. Lägg ansvaret för hivpreventionen där den hör hemma Björklund, hos oss alla, säger Christian Antoni Möllerop, vice förbundsordförande RFSL.  

Unga hbt-personers situation måste bli bättre – förändra skolan!

Skolan är i många fall inte en trygg plats för hbt-ungdomar. En stor del av de kränkningar som hbt-ungdomar utsätts för sker i skolan. Det påverkar unga hbt-personers möjlighet till lärande. RFSL och RFSL Ungdom ser att som konsekvens faller många hbt-ungdomar ur utbildningen med inga eller otillräckliga studieresultat. Varje person ska ha möjligheten till en utbildning. Skolan måste också vara ett stöd för ungdomar som utsätts för kränkningar genom att unga människor får komma i kontakt med trygga vuxna som de kan lita på. Många skolor har inte likabehandlingsplaner, vilket är ett lagstadgat krav. I de fall där dessa finns glöms allt för ofta hbt-ungdomar bort.

- Jan Björklund talade om lärarnas kompensatoriska roll, om lärare som ska ge alla elever samma möjligheter till lärande. Då är det viktigt med hbt-kompetent skolpersonal. Hbt-ungdomar missar inte alltid undervisning på grund av ovilja, utan på grund av en skolmiljö som exkluderar och en skolpersonal som misslyckas med att stödja dem. Därför måste Björklund ta ansvar för en inkluderande skolpolitik, säger Emelie Mire Åsell, förbundsordförande RFSL Ungdom.

 Presskontakt:

Ulrika Westerlund, förbundsordförande RFSL, tel: 0703450183

Emilie Mire Åsell, förbundsordförande RFSL Ungdom, tel: 0707664664

Årets kampanj från RFSL och RFSL Ungdom sätter fokus på fem hbt-politiska områden:

Transpersoners situation måste bli bättre – Lagen om fastställelse av kön måste förändras så att bland annat kravet på sterilisering försvinner.

Asylsökande hbt-personers rättigheter måste respekteras bättre – Migrationsverket och migrationsdomstolarna måste följa lagen.

Familjepolitiken måste bli bättre – alla ska kunna bilda familj på det sätt som de själva vill och leva tryggt i den familj de valt.

Hiv-preventionen måste bli bättre – de mest utsatta grupperna måste prioriteras tydligare i hiv-preventionen och smittskyddslagen ses över.

Unga hbt-personers situation måste bli bättre – skolornas och ungdomsmottagningarnas hbt-kompetens måste förbättras.

 

 

 

 

 

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se

Kontakter

Magnus Kolsjö

Presskontakt Tillförordnad förbundsordförande 072 - 33 05 024 (obs ej sms)

Mathilda Piehl

Presskontakt Senior kommunikationsstrateg 072 - 33 05 024 (obs ej sms)