Pressmeddelande -

Lars Ohly – så här gör du det bättre!

Under årets politikervecka i Almedalen finns RFSL och RFSL Ungdom på plats för att sätta fokus på utvalda hbt-politiska frågor. Vi tipsar varje dag dagens parti om hur de kan göra det bättre för alla hbt-personer i Sverige.

Unga hbt-personers situation måste bli bättre.

Hbt-ungdomar får inte tillgång till samhällets skyddsnät på samma villkor som andra. RFSL Ungdom jobbar för att personal på skolor och ungdomsmottagningar utbildas för att bli hbt-kompetenta. Skolan och ungdomsmottagningar ska vara trygga för och ge stöd till hbt-ungdomar. Det ska också finnas sociala mötesplatser för hbt-ungdomar i varje kommun. Hbt-ungdomar är extra utsatta för våld i hemmet. Socialtjänsten måste kunna bemöta och hjälpa alla ungdomar i denna situation.

– Lars Ohly talade om att hjälp och stöd måste finnas där när behovet uppstår, det är inte verkligheten för hbt-ungdomar idag. Det finns ett stort behov av sociala mötesplatser och av ett hbt-kompetent bemötande vid kontakt med ungdomsmottagningen, lärare och socialtjänsten som idag inte uppfylls. Det är mycket viktigt att det skyddsnät som Ohly pratar om även fångar upp hbt-ungomar, säger Emelie Mire Åsell, förbundsordförande för RFSL Ungdom.

Kampen mot våldet måste bli bättre.

Hbt-personer är utsatta för våld och hot från människor som inte respekterar hbt-personers rättigheter och kan dessutom utsättas för hedersrelaterat våld från sin egen familj, liksom av våld från en person som står en nära. Åtgärder som vidtas mot våldet inom relationer måste vara hbt-inkluderande.

– Lars Ohly satte bland annat fokus på mäns våld mot kvinnor i sitt tal. Det är en mycket viktig fråga, men vi vill peka på vikten av att alltid vara hbt-inkluderande i alla de insatser som görs från samhällets sida för att komma tillrätta med våldet. Det gäller såväl våld i nära relationer, som hedersrelaterat våld och hatbrott. Idag är det ofta svårt för män eller transpersoner som utsatts för våld av en partner att få hjälp över huvudtaget, säger Ulrika Westerlund, förbundsordförande för RFSL.

 

Presskontakt:

Ulrika Westerlund, förbundsordförande RFSL tel: 0703450181

Emilie Mire Åsell, förbundsordförande RFSL Ungdom, tel: 0707664664

Årets kampanj från RFSL och RFSL Ungdom sätter fokus på sex hbt-politiska områden:

Transpersoners situation måste bli bättre – Lagen om fastställelse av kön måste förändras så att bland annat kravet på sterilisering försvinner.

Asylsökande hbt-personers rättigheter måste respekteras bättre – Migrationsverket och migrationsdomstolarna måste följa lagen.

Familjepolitiken måste bli bättre – alla ska kunna bilda familj på det sätt som de själva vill och leva tryggt i den familj de valt.

Kampen mot våldet måste bli bättre – en handlingsplan mot hatbrotten måste tas fram

Hiv-preventionen måste bli bättre – de mest utsatta grupperna måste prioriteras tydligare i hiv-preventionen och smittskyddslagen ses över.

Unga hbt-personers situation måste bli bättre – skolornas och ungdomsmottagningarnas hbt-kompetens måste förbättras.

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

EmRFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se

Kontakter

Magnus Kolsjö

Presskontakt Tillförordnad förbundsordförande 072 - 33 05 024 (obs ej sms)

Mathilda Piehl

Presskontakt Senior kommunikationsstrateg 072 - 33 05 024 (obs ej sms)