Pressmeddelande -

Maud Olofsson – så här gör du det bättre!

Under årets politikervecka i Almedalen finns RFSL och RFSL Ungdom på plats för att sätta fokus på utvalda hbt-politiska frågor. Vi tipsar varje dag dagens parti om hur de kan göra det bättre för alla hbt-personer i Sverige.

Asylsökande hbt-personers rättigheter måste respekteras bättre

RFSL och RFSL Ungdom jobbar för att Migrationsverket och migrationsdomstolarna ska följa den svenska lagen som stadgar att det ska vara möjligt att få asyl i Sverige för den som förföljs på grund av sin sexuella läggning eller sitt kön. Så är inte alltid fallet idag. Trots att förarbetena till lagen tydligt anger att det inte är rimligt att fortsätta ställa krav på att människor lever resten av sina liv i garderoben, fortsätter Migrationsverket att föreslå detta i avslagsbeslut till asylsökande.

– Maud Olofsson tog tydlig ställning för ett öppet Sverige i sitt tal. Om det ska bli verklighet borde Centerpartiet arbeta för att säkerställa att alla människor som söker asyl i Sverige får en rättssäker prövning. Regeringen borde ta initiativ till en översyn av hur Migrationsverket sköter sitt myndighetsuppdrag för att reda ut vad det beror på att så inte är fallet nu, säger Ulrika Westerlund, förbundsordförande för RFSL.

Familjepolitiken måste bli bättre.

Alla familjers verklighet måste respekteras. Alla som vill ska kunna bilda familj på det sätt de själva vill och leva tryggt i de familjer de valt. RFSL jobbar bland annat för att ett barn ska kunna ha fler än två vårdnadshavare, att moderskapspresumtion ska införas, att alla som är i behov av medicinska fertilitetsbehandlingar ska få tillgång till dessa oavsett relationsstatus och att möjligheten att bli förälder genom surrogatmödraskapsöverenskommelser ska utredas.

– Inom familjepolitiken måste det genomföras många reformer för att alla familjers verklighet ska respekteras. Vi välkomnar att Centerpartiets ungdomsförbund idag tydligt har tagit ställning för surrogatmödraskap och vi hoppas moderpartiet följer deras exempel. Vi vill även att Centerpartiet, som är ett parti som värnar om människors möjligheter att leva i hela landet, ska utreda hur staten skulle kunna säkerställa att alla som är i behov av assisterad befruktning får tillgång till den på lika villkor oavsett landsting, säger Christian Antoni Möllerop, vice förbundsordförande för RFSL.

Presskontakt: 

Ulrika Westerlund, förbundsordförande RFSL, tel: 070-345 01 83

Gör det bättre – Årets kampanj från RFSL och RFSL Ungdom sätter fokus på sex hbt-politiska områden:

Transpersoners situation måste bli bättre – Lagen om fastställelse av kön måste förändras så att bland annat kravet på sterilisering försvinner.

Asylsökande hbt-personers rättigheter måste respekteras bättre – Migrationsverket och migrationsdomstolarna måste följa lagen.

Kampen mot våldet måste bli bättre – en handlingsplan mot hatbrotten måste tas fram

Familjepolitiken måste bli bättre – alla ska kunna bilda familj på det sätt som de själva vill och leva tryggt i den familj de valt.

Hiv-preventionen måste bli bättre – de mest utsatta grupperna måste prioriteras tydligare i hiv-preventionen och smittskyddslagen ses över.

Unga hbt-personers situation måste bli bättre – skolornas och ungdomsmottagningarnas hbt-kompetens måste förbättras.

 

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se

Kontakter

Magnus Kolsjö

Presskontakt Tillförordnad förbundsordförande 072 - 33 05 024 (obs ej sms)

Mathilda Piehl

Presskontakt Senior kommunikationsstrateg 072 - 33 05 024 (obs ej sms)