Pressmeddelande -

Newcomers Youth samarbetar med Sveriges första HVB-hem för unga asylsökande hbtq-personer

RFSL Ungdom startar via projektet Newcomers Youth ett samarbete med ett nytt HVB-hem för ensamkommande barn och unga. Lysa är det första boendet avsett enbart för barn och unga asylsökande hbtq-personer under 18 år.

"Behovet av ett tryggare boende för unga hbtq-personer under asylprocessen har länge varit efterfrågat och med Lysa finns det äntligen ett alternativ ”, säger Tine Alavi som är verksamhetsledare för Newcomers Youth.

Lysa har under flera år utökat sitt engagemang och nu öppnar de det första hbtq-boendet för ensamkommande i Sverige. ”Under ett par somrar har vi ideellt ordnat praktik för ett 25-tal ensamkommande på vår gård. Kontakten med oss och våra vänner har hjälpt många av dem att få ett kontaktnät i vardagen. Ensamkommande barn och unga är en utsatt grupp och extra utsatta är hbtq-personer. Denna grupp vill vi kunna erbjuda en trygg plats åt”, säger initiativtagarna till Lysa.

RFSL Ungdom har sedan länge sett ett behov av tryggare boenden för hbtq-ungdomar. Det är viktigt med personal som har hbtq-kompetens och även att unga hbtq-personer får komma i kontakt med varandra. Lysa kommer att arbeta med stärkande aktiviteter för barn och unga hbtq-personer på boendet och det kommer finnas en rad sociala aktiviteter och stöd tack vare samarbetet med Newcomers Youth.

Lysa ligger i Söderköpings kommun och Mats Jonsson sektorchef tycker att det är”Positivt att det finns ett brett utbud så personer som har olika behov får rätt stöd”.

Personer som arbetar med eller möter unga asylsökande hbtq-personer som är under 18 år kan begära en omplacering för dem till Lysa genom att kontakta socialtjänsten i respektive kommun. Kommuner och socialtjänst har också ansvar och möjlighet att placera och omplacera unga hbtq-personer under 18 år till Lysa när de kommer i kontakt med barn och unga som blir utsatta för homofobi och transfobi på andra boenden.

Om du kontaktar Newcomers Youth så kan vi hjälpa till med information om omplacering för varje enskilt fall.

Kontaktperson RFSL Ungdom:
Mira Björkegren: Mira.bjorkegren@rfslungdom.se

För mer information om Newcomers Youth kontakta: newcomers@rfslungdom.se

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Kategorier

  • ensamkommande
  • asyl
  • barn och unga
  • hbtq
  • hvb-hem
  • socialtjänst
  • rfsl ungdom
  • newcomers youth

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se

Kontakter

Magnus Kolsjö

Presskontakt Tillförordnad förbundsordförande 072 - 33 05 024 (obs ej sms)

Mathilda Piehl

Presskontakt Senior kommunikationsstrateg 072 - 33 05 024 (obs ej sms)