Pressmeddelande -

Organisationer i öppet brev till Fredrik Reinfeldt och Birgitta Ohlsson: Djupt bekymrade över regeringens stöd för Tonio Borg

I ett öppet brev till Fredrik Reinfeldt och EU-minister Birgitta Ohlsson, skriver företrädare för RFSL, 
RFSU, 
Center for Reproductive Rights, Diakonia, Afrikagrupperna och Concord Sverige, att maltesen Tonio Borg vore ytterst olämplig att bli EU:s hälsokommissionär, då han ”tydligt visat sig vara illojal mot EU:s grundläggande värderingar om mänskliga rättigheter, i synnerhet beträffande kvinnors och hbt- personers hälsa och rättigheter”.

Undertecknarna av brevet menar även att Borg står ”mycket långt ifrån den svenska regeringens syn på alla människors lika värde”. Man uppmanar regeringen att tänka om och stå upp för allas rätt till sexuell och reproduktiv hälsa och icke-diskriminering.

Tonio Borg uttryckte under förra veckans utfrågning i Europaparlamentet att hans personliga åsikter inte kommer att inverka på hans uppdrag, samt att han kommer att följa EU:s regelverk som bekämpar all slags diskriminering. Han har dock inte förnekat de åsikter han själv står för, vilka enligt de undertecknande organisationerna står i skarp kontrast till EU:s riktlinjer.

Ur brevet:

”Som europeisk hälsokommissionär kommer Tonio Borg att ha fullt ansvar för EU-finansierade hälsoinsatser och strategier, inte bara inom unionen utan även när det gäller EU:s utvecklingssamarbete. Han kommer således att behöva hantera ett flertal frågor såsom en jämställd och jämlik tillgång till hälsovård och förebyggande hälsoinsatser. Inom dessa områden är sexuell och reproduktiv hälsa en central fråga, särskilt när det gäller unga personer och andra utsatta grupper såsom ensamstående föräldrar, hbt-personer och migranter.

Vi är ytterst tveksamma till att Tonio Borg som kommissionär kommer att vara opartisk i sitt uppdrag kring just dessa hälso- och rättighetsfrågor. Det är väldokumenterat hur Tonio Borg aktivt och systematiskt genomdrivit sina personliga åsikter även politiskt, i förhållande till detta.”

Brevskrivarna påpekar att även på Malta har Borgs åsikter ansetts extrema. Bland annat har han motverkat avkriminalisering av abort och aktivt arbetat för att skriva in i landets författning att livet börjar vid befruktningen, för att försvåra liberalisering abortlagstiftningen i framtiden. Borg var också en av elva parlamentsledamöter som trots en folkomröstning där en majoritet av väljarna röstade för laglig möjlighet till skilsmässa, motsatte sig införandet av en ny lag om skilsmässa.

Borg har velat införa reseförbud för gravida kvinnor så att de inte ska kunna genomföra abort utomlands. Han stödjer ett lagförslag om kriminalisering av spermie- och äggdonation via IVF till ensamstående och kvinnor i samkönade förhållanden, med en strafftid om upp till fem års fängelse. Han har vidare försvarat diskriminering av hbt-personer och motsatt sig att samkönade par ska omfattas av sambolagstiftningen. Han gav sitt stöd till Maltas tidigare felaktiga tillämpning av EU-direktivet om fri rörlighet (2004/38/EC) gällande samkönade par. Borg menade att enbart relationer som låg ”i Maltas nationella intresse” skulle erkännas. I samband med att Malta 2009 debatterade en reformerad hyreslagstiftning motsatte sig Tonio Borg att samkönade par skulle omfattas av denna lag, med motiveringen att ”vi vill enbart skydda dem som förtjänar skydd”; ett uttalande som ska tolkas som att varken samkönade par eller ogifta olikkönade par förtjänar lagligt skydd.

Borg har även fått skarp kritik av Amnesty International och den europeiska människorättskommissionären, för att han som ansvarig minister 2002 utvisade 220 flyktingar från Eritrea. Dessa eritreaner utsattes sedan för grova mänskliga rättighetskränkningar inklusive tortyr.

Utifrån detta betvivlar de undertecknande organisationerna starkt Tonio Borgs ”kompetens, trovärdighet och motivation att verka för att säkerställa alla människors lika rätt till hälsa”. De skriver att med tanke på det ökade politiska motståndet inom EU just när det gäller abort- och hbt-rättigheter, är Tonio Borg fel kandidat för posten som hälsokommissionär: ”Vi anser att det är dags för EU att gå framåt och inte bakåt i dessa frågor”.

Man tillägger att EU också är en av de största biståndsaktörerna i världen och en viktig politisk aktör för att stå upp för kvinnors och hbt-personers hälsa och rättigheter, men att EU:s gemensamma arbete för mänskliga rättigheter ”håller att på att försvagas på grund av bakåtsträvande reaktionära politiska aktörer från ett fåtal länder inom EU” – och att Maltas regering ”har särskilt utmärkt sig vid en rad FN-förhandlingar genom att gå emot EU:s gemensamma riktlinjer där sexuella och reproduktiva rättigheter är en självklar del av de mänskliga rättigheterna”.

Brevet avslutas med en uppmaning till Fredrik Reinfeldt och Birgitta Ohlsson att rösta nej till Tonio Borg i Europeiska rådet.

Undertecknar gör

Ulrika Westerlund, förbundsordförande RFSL


Kristina Ljungros, förbundsordförande RFSU;

Johanna Westeson, regional director for Europe, Center for Reproductive Rights

Bo Forsberg, generalsekreterare Diakonia

Gabi Björsson, generalsekreterare Afrikagrupperna

Annika Malmborg, ordförande Concord Sverige.

 

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se

Kontakter

Magnus Kolsjö

Presskontakt Tillförordnad förbundsordförande 072 - 33 05 024 (obs ej sms)

Mathilda Piehl

Presskontakt Senior kommunikationsstrateg 072 - 33 05 024 (obs ej sms)