Pressmeddelande -

RFSL:s kongress ber kommunerna att ta sitt ansvar

RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter sammankommer till kongress i helgen i Skellefteå med RFSL Nord som lokal värd.

RFSL Nord har, liksom många andra avdelningar, en verksamhet som spänner över kommungränser. Det handlar om stödjande, social och informativ verksamhet. Alla dessa verksamheter är egentligen kommunala angelägenheter, men som nu drivs av RFSL avdelningar på ideell basis. RFSL Nord som har Skellefteå som en del av sitt upptagningsområde har sökt om ekonomiskt stöd från kommunen för detta. Skellefteå kommun liksom 15 andra kommuner har nekat stöd, vilket innebär att den verksamhet som bedrivs i deras kommuner bekostas utav Piteå, Jokkmokk och Arjeplog kommuner.

Denna problematik, att vissa ansvarstagande kommuner bekostar grannkommuners RFSL-verksamhet, ser vi över hela landet. RFSL bedriver bland annat social verksamhet, ungdomsverksamhet, hälsofrämjande verksamhet, hiv/STI-prevention, kuratorsmottagningar och brottsofferjour. Vi tar hand om varandra för att samhället inte gör det. Till syvende och sist är detta kommunernas ansvar och kommunerna brister i sitt uppdrag.

Kommunerna har ett ansvar för folkhälsan. I Folkhälsopolitikens elva målområden kan vi läsa: ”Att förebygga hälsorisker förknippade med sexuellt beteende handlar förutom att stärka individens egen identitet och självkänsla också om saklig sexualkunskap och ökad förmåga att hantera relationer till andra människor.” En kommun som inte klarar av detta mål behöver hjälp utifrån, vilket RFSL-avdelningarna villigt bistår med. Det kan dock inte vara rimligt att ideella aktivister tar av sina egna pengar för att kommunerna inte vill bistå med grundläggande kommunal verksamhet.

RFSL har varit tvungna att göra detta i 60 år så vi känner till hur situationen ser ut runt omkring i Sverige. På många håll är vi den enda leverantören av detta stöd, och så skall det inte behöva vara. Men så länge som så är fallet måste kommunerna ge ett adekvat stöd till RFSL. Även om vi råkar ha postadressen i grannkommunen.


För frågor och vidare information kontakta:
RFSL:s pressekreterare Malinda Flodman, 0736 – 60 32 64, alt malinda.flodman@rfsl.se

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • hbt
  • homofobi
  • transfobi
  • kongress
  • skellefteå
  • kommunpolitik
  • certifiering och utbildning

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se

Kontakter

Magnus Kolsjö

Presskontakt Tillförordnad förbundsordförande 072 - 33 05 024 (obs ej sms)

Mathilda Piehl

Presskontakt Senior kommunikationsstrateg 072 - 33 05 024 (obs ej sms)