Pressmeddelande -

RFSL:s kongress: HIV 30 år i Sverige – prioritera män som har sex med män i svensk hivprevention

För trettio år sedan, 1982, upptäcktes det första fallet av hiv i Sverige. Redan från början var det tydligt att gruppen homosexuella män, bisexuella män och andra män som har sex med män var en av de grupper som drabbades hårdast. Redan från början påtalade också RFSL att gruppen trots detta inte prioriterades tillräckligt högt i den förda hivpreventionspolitiken. Tyvärr tvingas RFSL:s kongress konstatera att det inte ser bättre ut idag.

Trots att antalet nyupptäckta hivpositiva konstant ökar har den satsade summan på hiv-preventionen i Sverige blivit allt lägre. Dessutom har ett invecklat system för hur hivpreventionen ska bedrivas, där Socialdepartementet gör överenskommelser med Sveriges kommuner och landsting, bidragit till att de mest utsatta grupperna inte alltid står i fokus för landstingens prioriteringar. Detta har bland annat inneburit att summan som läggs på riktad hivprevention till gruppen män som har sex med män har minskat kraftigt under de senaste åren. Detta är inte acceptabelt.

Dessutom vill RFSL se en större medvetenhet om transpersoners utsatthet när det gäller risken att få hiv-viruset överfört. Idag finns inga riktade pengar överhuvudtaget till denna grupp och kunskap saknas i stor utsträckning om hur förekomsten av hiv i gruppen ser ut i Sverige. Detta trots att gruppen internationellt sett är en av de mest utsatta. Inte heller detta är acceptabelt.

RFSL har sedan 80-talet arbetat aktivt med hivprevention. Under hela denna tid har vi framfört krav på att den förda hivpreventionspolitiken ska prioritera de grupper som löper störst risk för att få viruset överfört. Gruppen män som har sex med män står för cirka 50 procent av de inhemska virusöverföringarna. Detta borde innebära att gruppen ständigt är en av de mest prioriterade i svensk hivpreventionspolitik – såväl i övergripande styrdokument som i praktiskt utförd hivprevention. Så är idag inte fallet.

RFSL:s kongress vill därför återigen kräva att ansvariga beslutsfattare prioriterar gruppen män som har sex med män i svensk hivprevention.

Presskontakt:

Ulrika Westerlund, förbundsordförande, tel: 070-345 01 83

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se

Kontakter

Magnus Kolsjö

Presskontakt Tillförordnad förbundsordförande 072 - 33 05 024 (obs ej sms)

Mathilda Piehl

Presskontakt Senior kommunikationsstrateg 072 - 33 05 024 (obs ej sms)