Pressmeddelande -

RFSL: svenska politiker måste markera tydligt mot utvecklingen i Ryssland

Under fredagseftermiddagen svensk tid röstade den ryska duman i en så kallad första läsning ja till att införa förbud mot ”propaganda”för homosexualitet, bisexualitet och transidentiteter riktad mot minderåriga i hela Ryssland. Sedan tidigare finns sådana lagar i flera ryska regioner. Den  senaste regionen i raden att införa en propagandaförbudslag var Kaliningrad, där lagen röstades igenom igår. I Kaliningrad gäller propagandaförbudet generellt, och inte bara när det är minderåriga som är ”målgrupp”.  

Enligt den ryska hbt-organisationen Russian LGBT Network var det förslag som antogs idag en lagtext som saknade många nödvändiga definitioner. Bland annat framgår inte vad som egentligen omfattas av termen ”propaganda”. Under diskussionerna i duman framfördes också krav på att ord som används i lagtexten måste vara definierade innan den andra läsningen av lagen. För att en
lag ska antas i Ryssland krävs totalt tre läsningar.

Anastasia Smirnova bor i St Petersburg och arbetar för den ryska hbt-organisationen Russian LGBT Network. Hon påpekar att utvecklingen trots allt inte enbart är negativ.  

- Även om lagen röstades igenom med stor majoritet idag och detta såklart är väldigt problematiskt så har det faktiskt skett en ökad splittring bland politikerna, även inom United Russia, det parti som står bakom lagarna och lagförslaget. Av dumans 442 ledamöter var det 52 som inte närvarade, 388 som röstade för, en emot och en som avstod.  

Den andra läsningen av lagen är i nuläget planerad till juni i år. Det ger hbt-rörelsen en del tid, menar Anastasia Smirnova, som också pekar på vikten av tryck utifrån.  

- Att internationella aktivister för mänskliga rättigheter har påpekat att dessa lagar kränker grundläggande mänskliga rättigheter nämndes under debatten i duman idag, liksom att tillämpningen av de olika regionalalagarna har visat på problem med godtycklighet, och att lagarna riskerar att
bidra till en allmänt mer repressiv stämning i Ryssland. Utländska politiker måste reagera snabbt nu och fortsätta framföra kritik till sina ryska kolleger, publikt eller vid privata möten.  

Under senare tid har flera attacker på hbt-aktivister skett i Ryssland, bland annat i staden Voronezh i söndags, då aktivister som protesterade mot lagförslaget attackerades av motdemonstranter utan att polisen ingrep.

- Vi förväntar oss att svenska politiker är tydliga i sina kontakter med sina ryska kolleger i den här saken. Utvecklingen i Ryssland är djupt problematisk och den här lagen är bara ett exempel på hur läget i Ryssland blivit mer repressivt mot minoriteter och människor med avvikande politisk uppfattning, säger Ulrika Westerlund, förbundsordförande för RFSL.

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se

Kontakter

Magnus Kolsjö

Presskontakt Tillförordnad förbundsordförande 072 - 33 05 024 (obs ej sms)

Mathilda Piehl

Presskontakt Senior kommunikationsstrateg 072 - 33 05 024 (obs ej sms)