Pressmeddelande -

RFSL välkomnar banbrytande uttalande från FN

RFSL uppmärksammar idag ett banbrytande uttalande från tolv inflytelserika FN-organ som uppmanar till ett slut på det våld och den diskriminering som hbtq-personer utsätts för.

- Det är historiskt att så många FN-organ har gått samman för att främja hbtq-personers mänskliga rättigheter på en global nivå, säger Ulrika Westerlund, ordförande i RFSL.

- Det här uttalandet ger en klar och tydlig signal, både till hbtq-samhället och till medlemsländerna, om att FN prioriterar hbtq-frågor, och att man inte accepterar homofobiskt och transfobiskt våld, fortsätter Ulrika Westerlund.

Uttalandet gäller inte enbart våld och diskriminering, det beskriver också dess konsekvenser, såsom socialt utanförskap, hälsoproblem, såväl fysiska som psykiska, svårigheter att komma in på arbetsmarknaden och ekonomiska problem som följer av exkludering av hbtq-personer. Dokumentet innehåller rekommendationer för medlemsstaterna kring vilka mått och steg de behöver vidta för att höja livskvaliteten för hbtq-personer. Rekommendationerna gäller hur man bemöter våld, utreder hatbrott, bestraffar gärningsman, samt yrkar för borttagandet av diskriminerande och kriminaliserande lagar.

­- Uttalandet gör det klart att det behövs ett intersektionellt förhållningssätt om man ska kunna förbättra livet för hbtq-personer. Det är oerhört betydelsefullt att experter från olika områden gjort gemensam sak i sitt stöd för hbtq-personer. De understryker vikten av att hbtq-personer ska kunna delta aktivt i samhället för att deras rätt till sjukvård, utbildning, anställning och icke-diskriminering ska respekteras, säger Micah Grzywnowicz, internationellt sakkunnig på RFSL.

FNs gemensamma uttalande, med titeln “Ending Violence and Discrimination against Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex People”, har skrivits under av 12 FN-organ: the International Labour Organization (ILO), the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), the Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) Secretariat, the United Nations Development Programme (UNDP), the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), the United Nations Population Fund (UNFPA), the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), the United Nations Fund for Children (UNICEF), the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), UN Women, the World Food Programme (WFP) och the World Health Organization (WHO). 

Länk till uttalandet 

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se

Kontakter

Magnus Kolsjö

Presskontakt Tillförordnad förbundsordförande 072 - 33 05 024 (obs ej sms)

Mathilda Piehl

Presskontakt Senior kommunikationsstrateg 072 - 33 05 024 (obs ej sms)