Pressmeddelande -

Seger för kvinnliga samkönade par som vill bilda familj i Stockholm

Enligt ett nytt beslut från Karolinska universitetssjukhuset har kvinnliga par numera möjlighet att välja vem av kvinnorna som ska bära barn nummer två – det vill säga vem som kan få tillgång till assisterad befruktning för att kunna få ett syskon till ett barn som kvinnorna redan är föräldrar till. Tidigare ansåg landstinget att endast den kvinna som födde det första barnet kunde få tillgång till syskonbehandling.

Beslutet följde på ett överklagande av ett avslagsbeslut från Karolinska som skickades till Kerstin Axelsson, som tillsammans med sin sambo önskade bli förälder till ytterligare ett barn, denna gång buret av Kerstin.

– Jag är otroligt glad över detta beslut. Det är en enorm förbättring för många kvinnor i Stockholm. Det är mycket glädjande att vi nu också kan visa att det lönar sig att överklaga myndighetsbeslut – men naturligtvis hade jag hellre önskat att denna policy inte hade funnits från början, säger Kerstin Axelsson.

Precis som för olikkönade par är syskonbehandlingen egenfinansierad. Detta var fallet också tidigare – men då hade kvinnorna ingen möjlighet att fritt välja vem som skulle vara gravid med barn nummer två. Undantag medgavs om kvinnorna var villiga att genomföra behandlingen i Umeå istället för i Stockholm. De donerade spermierna skickades då till Umeå på kvinnornas bekostnad, och den kvinna som skulle genomgå behandlingen fick också betala för sin egen resa dit. Policyn innebar alltså en ekonomisk orättvisa och riskerade att leda till att kvinnor i samkönade par inte själva kunde välja hur de ville bilda sin familj utan fick fatta sina beslut om detta helt utifrån sin ekonomiska situation.
 
Juristen Kerstin Burman var ombud för Kerstin Axelsson för RFSL:s räkning.

– Som tillämpande instans har landstingen och dess vårdinrättningar ett ansvar för att se till att de i hälso- och sjukvården inte gör osakliga skillnader på individer utifrån exempelvis sexuell läggning. Det är glädjande att Karolinska nu har tagit det ansvaret, när politikerna ännu inte har löst frågan, säger Kerstin Burman.

RFSL Stockholm drev under sommaren en kampanj under namnet ”Låt båda bära barn”, som syftade just till att förändra landstingets policy på detta område. Inom ramen för kampanjen har ordföranden Richard Svahn och vice ordförande Johanna Wistedt bland annat träffat landstingspolitiker för att diskutera frågan.

– Naturligtvis hoppas vi nu att också andra landsting ska se över sina regler. Det är inte rimligt att enskilda personer ska behöva processa sig till förändringar på det här sättet som Kerstin Axelsson nu har gjort, säger Richard Svahn.

- Om andra landsting inte följer Stockholms goda exempel så kommer vi också framöver att ha möjlighet att bistå personer i andra landsting med liknande överklaganden, säger Ulrika Westerlund, förbundsordförande för RFSL.

För mer information, kontakta Ulrika Westerlund, 070-3450183

Kerstin Axelsson finns tillgänglig för intervju.

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Kategorier

  • certifiering och utbildning

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se

Kontakter

Magnus Kolsjö

Presskontakt Tillförordnad förbundsordförande 072 - 33 05 024 (obs ej sms)

Mathilda Piehl

Presskontakt Senior kommunikationsstrateg 072 - 33 05 024 (obs ej sms)