Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Äktenskap - för alla

RFSU har länge kämpat för att alla, oavsett sexuell läggning, ska ha rätt att ingå äktenskap. Nu har det har från flera håll påståtts att RFSU skulle stödja kristdemokraternas och vissa religiösa samfunds strävan att diskriminera människor utifrån vem de är förälskade i. Bakgrunden är frågan om könsneutrala äktenskap. RFSU förespråkar ett system där staten sköter myndighetsutövningen och de religiösa samfunden tar hand om det konfessionella*. Det är såklart roligt att många tycker som vi. Men RFSU:s ståndpunkt har nu tagits som ursäkt för att föra fram förslag där ordet äktenskap ska trollas bort ur lagparagraferna. Syftet är att beröva ordet dess juridiska betydelse så att bara en religiös innebörd kvarstår, och att därmed göra gällande att det är förbehållet heterosexuella par. Detta står RFSU inte bakom. Därför skriver vi i dag en debattartikel i Aftonbladet där vi klargör vår ståndpunkt i äktenskapsfrågan. -Vi vill absolut inte att det ska finnas två olika ord för äktenskap beroende på vilka det är som gifter sig. Att radera ordet äktenskap i äktenskapsbalken bara för att homofober ska få fortsätta att diskriminera samkönade par är uteslutet, säger Åsa Regnér, generalsekreterare för RFSU. *RFSU:s förslag till äktenskapslagstiftning: http://www.rfsu.se/avskaffa_kyrkornas_vigselratt.asp
För mer information, kontakta Olle Castelius, pressekreterare RFSU 070-552 00 81 olle.castelius@rfsu.se
RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning, är en ideell organisation som har funnits sedan 1933. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden och har till uppgift att sprida en fördomsfri, bejakande och öppen syn på samlevnads- och sexualfrågor. RFSU arbetar med upplysning, utbildning och opinionsbildning genom att arrangera kurser, konferenser och delta i debatter. Arbetet sker lokalt, nationellt och internationellt.

Följande artikel publiceras i dag i Aftonbladet: "RFSU:s ståndpunkt har blivit kidnappad"Det beslut som riksdagen nu väntas ta om könsneutral äktenskapslagstiftning innebär enligt RFSU en mänsklig, demokratisk och efterlängtad utveckling av det samhälle vi gemensamt bygger. Men när det nu för de mest konservativa krafterna blivit uppenbart att Sverige kommer att få en könsneutral lagstiftning griper de efter halmstrån för att få fortsätta diskriminera alla som inte är heterosexuella. RFSU vill inte vara en del av det halmstrået. RFSU har sedan flera år inställningen att dagens ordning med äktenskap för heterosexuella par och registrerat partnerskap för samkönade par snarast borde bytas ut mot en lagstiftning som inte gör skillnad på människor. Vi har kallat det "civilrättslig registrering", och i praktiken bygger det på att staten tar ifrån samfunden vigselrätten. Gifter sig gör man enligt vår tanke hos en myndighet. Det står såklart var och en fritt att sedan hålla en ceremoni efter eget huvud, religiös eller inte. Så går det till i många länder där religionen har betydligt starkare ställning än i Sverige. För att få fortsätta att göra skillnad på människor har det nu från både grupper och enskilda förts fram olika förslag som i stora delar överensstämmer med RFSU:s förslag, men där just ordet "äktenskap" ska trollas bort ur lagparagraferna. Syftet är att beröva ordet dess juridiska betydelse så att bara en religiös innebörd kvarstår, och att därmed göra gällande att det är förbehållet heterosexuella par. RFSU:s ståndpunkt har därmed blivit kidnappad och förvanskad. RFSU är emot att införa en lagstiftning som skrivits med det uttalade syftet att möjliggöra för kyrkor och andra samfund att fortsätta diskriminera människor. Äktenskap är den juridiska term som i Sverige och internationellt används för att beskriva förhållandet mellan två gifta människor. Rätten att ingå äktenskap är en mänsklig rättighet och inte enbart en angelägenhet för religiösa samfund. RFSU vill inte ha två olika begrepp för homosexuella och heterosexuella som vigts. Tvärtom, vårt tyngsta skäl för att förorda civilrättslig registrering är att människor inte ska behandlas olika. Att använda olika ord är bara ett sätt att gömma sig bakom semantik, dölja homofobi och skapa ett sätt att fortsätta diskriminera. Så här vill vi ha det: gifter sig gör man genom att civilrättsligt registrera ingåendet av ett äktenskap. RFSU:s fasta övertygelse är att människor måste behandlas lika och staten har det yttersta ansvaret för att så sker. Åsa Regnér, generalsekreterare Riksförbundet för sexuell upplysning RFSU

Ämnen


Att skapa förutsättningar för att förändra och förbättra människors liv har varit RFSU:s målsättning ända sedan starten 1933. Genom sexualupplysning, utbildning och opinionsbildning vill RFSU slå hål på fördomar, bota kunskapsbrist och öka den sexuella hälsan, i Sverige såväl som internationellt. När du köper en produkt, är medlem, samarbetar eller stödjer RFSU:s arbete bidrar du till fortsatt förändring av människors liv.

Kontakter

Matilda Ström

Matilda Ström

Presskontakt Pressansvarig/Press Officer Ansvarar för pressfrågor kring RFSU:s ideella och sexualpolitiska arbete i Sverige och internationellt. 076-160 33 07

Lust, liv och lika värde

Vårt ansvar – att förändra liv

Att förändra och förbättra människors liv har varit RFSU:s drivkraft sedan starten och är det fortfarande.

Genom sexualupplysning, utbildning och opinionsbildning vill vi slå hål på fördomar, bota kunskapsbrist och öka den sexuella hälsan, i Sverige såväl som internationellt. Säkra preventivmedel, lagliga aborter och sex på ens egna villkor är fortfarande inte självklart överallt.

När du köper våra produkter, blir medlem, samarbetspartner eller på annat sätt stödjer RFSU:s arbete är du med och bidrar till fortsatt förändring av människors liv.

RFSU - Riksförbundet för sexuell upplysning
Medborgarplatsen 3, plan 10
102 67 Stockholm