Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

OTTAR RAPPORT MAJ!

HÄNG MED I DEN SEXUALPOLITISKA DEBATTEN. KRÖNIKA: GULDLÄGE FÖR ABORTFRÅGAN – MEN VARFÖR FEGAR REGERINGEN ? Sverige är en av världens mest progressiva röster i synen på individens rätt till sin egen kropp och sexualitet. Men i abortfrågan är det otydligt. http://www.rfsu.se/guldlage_for_abort_som_en_mansklig_rattighet__%96__varfor_fegar_regeringen_.asp -------------------------------------------------------- TEMA: KVINNOR OCH HIV SVERIGE SKA DRIVA SEXUALUPPLYSNING I KAMPEN MOT HIV Allt svårare att få gehör internationellt för kopplingen hiv och sexualitet. Nu lyfter regeringen frågan inför Sveriges ordförandeskap för UNAIDS. http://www.rfsu.se/sverige_ska_driva_sexualupplysning_i_kampen_mot_hiv.asp HALLÅ FN – NÄR SKA KVINNORNA SYNLIGGÖRAS? Ottar rapport intervjuar UNAIDS Purnima Mane om den nya preventionspolicy. http://www.rfsu.se/halla_fn_%96_nar_ska_ni_synliggora_kvinnorna_.asp VAGINALT GEL KAN SKYDDA MOT HIV Ny produkt testas i Sydafrika – men oro finns att kvinnorna används som försökskaniner. http://www.rfsu.se/vaginalt_gel_kan_skydda_mot_hiv.asp REKLAMFÖRBUND KRÄVER VARNINGSTEXT PÅ KONDOM Äntligen sexualupplysning i skolorna i Lagos – men amerikanska biståndspengar eldar på det religiösa motståndet som nu drar delstaten inför rätta. http://www.rfsu.se/reklamforbund_kraver_varningstext_pa_kondomer.asp -------------------------------------------------------- TEMA: ABORT FEMINISTER, ABORT OCH HÖGERVRIDNING Kristina Hultman tittar närmare på vårens abortdebatt och finner att det inte låtit så här sedan mitten av 60-talet. http://www.rfsu.se/feminister_abortmotstandare_och_hogervridning.asp SLOPA ABORTLAGARNA OCH LÅT KVINNORNA BESTÄMMA Christian Fiala, specialist på gynekologi och reproduktiv hälsa från Österrike, ser slopandet av abortlagar som en radikal väg framåt för ge kvinnor tillgång till abort. http://www.rfsu.se/slopa_abortlagen_och_lat_kvinnorna_bestamma.asp -------------------------------------------------------- ENSAMMA MAMMOR NEKAS INSEMINATION I Danmark är det lagligt. I Sverige är det ingen som ens pratar om det. http://www.rfsu.se/ensamma_mammor_nekas_insemination.asp -------------------------------------------------------- UTRIKES: ”LITE ÄGG PÅ KLÄDERNA ÄR ETT LITET PRIS FÖR FRIHET” De senaste åren har hatet mot icke heterosexuella ökat i Polen. Trots det vågade 1 000 tappra sig ut i Krakow. http://www.rfsu.se/_lite_agg_pa_kladerna_ar_ett_litet_pris_for_friheten_.asp BILLIGARE FÖRSÄKRING OM DU INTE GÖR ABORT Schweiziska kvinnor lockas med billigare hälsoförsäkringar om de lovar att aldrig göra abort, genomgå provrörsbefruktning, fosterdiagnostik eller något drogersättningsprogram. http://www.rfsu.se/billigare_forsakring_%96_om_du_lovar_att_inte_gora_abort.asp KINAS FAMILJEPOLITIK DRIVER PÅ SEXHANDELN Ökade klassklyftor lurar vietnamesiska kvinnor över gränser. Nu hoppas Unicef på ett kontrollerande gränsavtal. http://www.rfsu.se/kinas_familjepolitik_driver_pa_sexhandeln.asp Läs mer om prostitution och trafficking i nästa nummer av tidskriften Ottar som kommer i mitten av juni! -------------------------------------------------------- SKIT I NORMERNA – DAGS FÖR RADIO FUNKIS Finn Hellman, projektledare för Radio Independent Living, om varför funktionshindrade måste bli mer konkreta i hur man vill ha sex. Den 17 maj hålls en hearing i riksdagen om funktinshindrades sexualitet, http://www.rfsu.se/skit_i_normerna_%96_dags_for_radio_funkis.asp -------------------------------------------------------- NOTISER: STORBRITANIEN: Oskyddat sex tack – vi är britter VÄRLDEN: Pengarna för kvinnors rättigheter minskar -------------------------------------------------------- SUMMER OF LOVE Skriv din berättelse om kärlek till RFSU:s konstutställning http://www.rfsu.se/skriv_om_karlek_och_erotik.asp -------------------------------------------------------- LÄS HELA NUMRET: http://www.rfsu.se/3_5_2006.asp -------------------------------------------------------- Carolina Hemlin/Ylva Bergman Redaktörer ottar@rfsu.se www.rfsu.se

Ämnen


Att skapa förutsättningar för att förändra och förbättra människors liv har varit RFSU:s målsättning ända sedan starten 1933. Genom sexualupplysning, utbildning och opinionsbildning vill RFSU slå hål på fördomar, bota kunskapsbrist och öka den sexuella hälsan, i Sverige såväl som internationellt. När du köper en produkt, är medlem, samarbetar eller stödjer RFSU:s arbete bidrar du till fortsatt förändring av människors liv.

Kontakter

Matilda Ström

Matilda Ström

Presskontakt Pressansvarig/Press Officer Ansvarar för pressfrågor kring RFSU:s ideella och sexualpolitiska arbete i Sverige och internationellt. 076-160 33 07

Lust, liv och lika värde

Vårt ansvar – att förändra liv

Att förändra och förbättra människors liv har varit RFSU:s drivkraft sedan starten och är det fortfarande.

Genom sexualupplysning, utbildning och opinionsbildning vill vi slå hål på fördomar, bota kunskapsbrist och öka den sexuella hälsan, i Sverige såväl som internationellt. Säkra preventivmedel, lagliga aborter och sex på ens egna villkor är fortfarande inte självklart överallt.

När du köper våra produkter, blir medlem, samarbetspartner eller på annat sätt stödjer RFSU:s arbete är du med och bidrar till fortsatt förändring av människors liv.

RFSU - Riksförbundet för sexuell upplysning
Medborgarplatsen 3, plan 10
102 67 Stockholm