Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Religiösa vårdcentraler ger anledning till oro

Det pågår just nu en viktig debatt om etablerandet av religiösa vårdverksamheter, till exempel kristna och muslimska vårdcentraler.

Det har sedan länge funnits ett antal religiöst präglade aktörer som bedrivit vårdverksamhet i Sverige, och som gjort stor nytta.

Det finns ändå anledning att känna oro inför den utveckling som beskrivits i debatten.
Ur RFSU:s synvinkel är det framför allt möjligheten till preventivmedelsrådgivning, abortrådgivning och frågor kring sexualitet och samlevnad som riskerar att bli eftersatta om vårdverksamhet kan komma att präglas av religiös ideologi.

- Att en religiös vårdcentral kan dra till sig personal med negativ syn på aborter och preventivmedel får vi nog räkna med. Och att det inte skulle påverka bemötandet tror jag helt enkelt inte på, säger Åsa Regnér, generalsekreterare i RFSU.

Att religiösa vårdcentraler skulle öka valfriheten, som vissa hävdar, är långt ifrån självklart. För till exempel unga som vill ha preventivmedel innebär det snarare en begränsning, tror RFSU.

- Om de bor på en liten ort och närmaste vårdcentral har negativ inställning till sexualitet, preventivmedel och hbt-frågor är risken stor att de inte får vare sig den information eller vård som de har rätt till, säger Åsa Regnér.

För kontakt och mer information:

Olle Castelius
Pressekreterare
Press officer

Riksförbundet för sexuell upplysning
The Swedish Association for Sexuality Education
Box 4331, 102 67 Stockholm
Telefon 08-692 07 73, mobil 070-552 00 81. Fax 08-653 08 23
Besöksadress: Medborgarplatsen 3 (Söderhallarna), plan 10
www.rfsu.se
www.rfsu.org

RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning, är en ideell organisation som har funnits sedan 1933. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden och har till uppgift att sprida en fördomsfri, bejakande och öppen syn på samlevnads- och sexualfrågor. RFSU arbetar med upplysning, utbildning och opinionsbildning genom att arrangera kurser, konferenser och delta i debatter. Arbetet sker lokalt, nationellt och internationellt.

Ämnen


Att skapa förutsättningar för att förändra och förbättra människors liv har varit RFSU:s målsättning ända sedan starten 1933. Genom sexualupplysning, utbildning och opinionsbildning vill RFSU slå hål på fördomar, bota kunskapsbrist och öka den sexuella hälsan, i Sverige såväl som internationellt. När du köper en produkt, är medlem, samarbetar eller stödjer RFSU:s arbete bidrar du till fortsatt förändring av människors liv.

Kontakter

Matilda Ström

Matilda Ström

Presskontakt Pressansvarig/Press Officer Ansvarar för pressfrågor kring RFSU:s ideella och sexualpolitiska arbete i Sverige och internationellt. 076-160 33 07

Lust, liv och lika värde

Vårt ansvar – att förändra liv

Att förändra och förbättra människors liv har varit RFSU:s drivkraft sedan starten och är det fortfarande.

Genom sexualupplysning, utbildning och opinionsbildning vill vi slå hål på fördomar, bota kunskapsbrist och öka den sexuella hälsan, i Sverige såväl som internationellt. Säkra preventivmedel, lagliga aborter och sex på ens egna villkor är fortfarande inte självklart överallt.

När du köper våra produkter, blir medlem, samarbetspartner eller på annat sätt stödjer RFSU:s arbete är du med och bidrar till fortsatt förändring av människors liv.

RFSU - Riksförbundet för sexuell upplysning
Medborgarplatsen 3, plan 10
102 67 Stockholm