Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

RFSU: Äntligen ska Sverige få en nationell strategi för SRHR

RFSU gläds åt beskedet att regeringen nu har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram en nationell SRHR-strategi.

- I tider av ökad nymoralism och värdekonservatism är det avgörande att vi får en nationell SRHR-strategi på plats. Vi ser också att den sexuella och reproduktiva hälsan är ojämlik i Sverige. Nu är det viktigt att vi får en bred strategi för SRHR-arbetet på plats för att säkerställa att alla får rätt till sin kropp och sexualitet, säger Hans Linde, förbundsordförande RFSU.

RFSU ser att strategin bland annat måste innehålla:

  • Definitioner av SRHR-begreppets olika delar
  • Definiera god hälsa på lika villkor
  • Tydliggöra hur SRHR påverkas av stereotypa könsroller
  • Främja det preventiva arbetet och förebygga hiv och andra STI:er
  • Hur vi ska utveckla och modernisera sexualundervisningen i skolan så att den utgår från elevernas behov och frågor
  • Hur sexualupplysning ska komma hela befolkningen till del, till exempel olika grupper vuxna som inte fått sexualupplysning tidigare
  • Tydligare ansvarsfördelning mellan samhällets olika aktörer
  • Följa upp befolkningsstudien

För mer information:

RFSU:s pressjour:

076-160 33 07

Ämnen


Att skapa förutsättningar för att förändra och förbättra människors liv har varit RFSU:s målsättning ända sedan starten 1933. Genom sexualupplysning, utbildning och opinionsbildning vill RFSU slå hål på fördomar, bota kunskapsbrist och öka den sexuella hälsan, i Sverige såväl som internationellt. När du köper en produkt, är medlem, samarbetar eller stödjer RFSU:s arbete bidrar du till fortsatt förändring av människors liv.

Kontakter

Matilda Ström

Matilda Ström

Presskontakt Pressansvarig/Press Officer Ansvarar för pressfrågor kring RFSU:s ideella och sexualpolitiska arbete i Sverige och internationellt. 076-160 33 07

Lust, liv och lika värde

Vårt ansvar – att förändra liv

Att förändra och förbättra människors liv har varit RFSU:s drivkraft sedan starten och är det fortfarande.

Genom sexualupplysning, utbildning och opinionsbildning vill vi slå hål på fördomar, bota kunskapsbrist och öka den sexuella hälsan, i Sverige såväl som internationellt. Säkra preventivmedel, lagliga aborter och sex på ens egna villkor är fortfarande inte självklart överallt.

När du köper våra produkter, blir medlem, samarbetspartner eller på annat sätt stödjer RFSU:s arbete är du med och bidrar till fortsatt förändring av människors liv.

RFSU - Riksförbundet för sexuell upplysning
Medborgarplatsen 3, plan 10
102 67 Stockholm