Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

RFSU: Äntligen ska Sverige få en nationell strategi för SRHR

RFSU gläds åt beskedet att regeringen nu har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram en nationell SRHR-strategi.

- I tider av ökad nymoralism och värdekonservatism är det avgörande att vi får en nationell SRHR-strategi på plats. Vi ser också att den sexuella och reproduktiva hälsan är ojämlik i Sverige. Nu är det viktigt att vi får en bred strategi för SRHR-arbetet på plats för att säkerställa att alla får rätt till sin kropp och sexualitet, säger Hans Linde, förbundsordförande RFSU.

RFSU ser att strategin bland annat måste innehålla:

  • Definitioner av SRHR-begreppets olika delar
  • Definiera god hälsa på lika villkor
  • Tydliggöra hur SRHR påverkas av stereotypa könsroller
  • Främja det preventiva arbetet och förebygga hiv och andra STI:er
  • Hur vi ska utveckla och modernisera sexualundervisningen i skolan så att den utgår från elevernas behov och frågor
  • Hur sexualupplysning ska komma hela befolkningen till del, till exempel olika grupper vuxna som inte fått sexualupplysning tidigare
  • Tydligare ansvarsfördelning mellan samhällets olika aktörer
  • Följa upp befolkningsstudien

För mer information:

RFSU:s pressjour:

076-160 33 07

Ämnen


Att skapa förutsättningar för att förändra och förbättra människors liv har varit RFSU:s målsättning ända sedan starten 1933. Genom sexualupplysning, utbildning och opinionsbildning vill RFSU slå hål på fördomar, bota kunskapsbrist och öka den sexuella hälsan, i Sverige såväl som internationellt. När du köper en produkt, är medlem, samarbetar eller stödjer RFSU:s arbete bidrar du till fortsatt förändring av människors liv.

Presskontakt

Matilda Ström

Matilda Ström

Presskontakt Pressansvarig/Press Officer Ansvarar för pressfrågor kring RFSU:s ideella och sexualpolitiska arbete i Sverige och internationellt. 076-160 33 07