Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

RFSU: Sexualbrott kan förebyggas

Sexualbrotten i Sverige ökar och under senare år har vi skakats av flera mycket våldsamma fall. Offren har i flera fall varit barn och reaktionerna har varit både starka och berättigade. Men sexualbrott kan ofta förebyggas. Olika insatser behövs. Ett sätt är att införa en nationell hjälptelefon för personer med sexuell dragning till barn, något som RFSU tillsammans med Niklas Långström, docent i barn- och ungdomspsykiatri, efterfrågat under lång tid. Sådana telefonlinjer finns redan i flera länder, bland annat i Tyskland, och erfarenheterna är mycket goda.
För att lyfta fram detta och andra fungerande metoder, till exempel behandling av förövare, anordnar RFSU tillsammans med Centrum för Andrologi och Sexualmedicin och Centrum för våldsprevention ett heldagsseminarium med flera internationellt erkända experter på prevention av sexuella övergrepp, imorgon, torsdagen den 27:de november.
- Kunskapen om hur man kan motverka sexuella övergrepp finns. Nu handlar det om hur den ska kunna omsättas även i handling och fungerande nationella strukturer, säger Åsa Regnér, generalsekreterare i RFSU.

För mer information, kontakta: Silvia Ernhagen, RFSU 08-692 07 18 0703 34 98 78 silvia.ernhagen@rfsu.se
RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning, är en ideell organisation som har funnits sedan 1933. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden och har till uppgift att sprida en fördomsfri, bejakande och öppen syn på samlevnads- och sexualfrågor. RFSU arbetar med upplysning, utbildning och opinionsbildning genom att arrangera kurser, konferenser och delta i debatter. Arbetet sker lokalt, nationellt och internationellt.
PROGRAM
Prevention av Sexuella Övergrepp Torsdagen den 27 november 2008, Karolinska Institutets Hörsal, Nobel Forum
Moderator: Katarina Wennstam, journalist och författare
• 08:30-09:00 Kaffe och liten smörgås • 09:00-09:15 Åsa Regner: Introduktion och målsättning • 09:15-10:00 Niklas Långström, Folkhälsoproblemet sexualbrott: Probleminventering och möjligheter • 10:00-10:45 Alice Newman, UK: Praktiska erfarenheter av en hjälplinje för personer i riskzon för sexualbrott (på engelska) • 10:45-10:50 Bensträckare • 10:50-11:30 Dana Anderson, Canada: Att välja rätt individer och behandlingsfokus i preventionsprogram (på engelska) • 11:30-12:15 Katarina Öberg/Stefan Arver Stockholmsmodellen: Prevention på tvärvetenskaplig plattform
• 12:15-13:00 Lunch
• 13:00-13:15 Nyamko Sabuni, (fp), integrations- och jämställdhetsminister • 13:15-14:45 Paneldebatt: Hur går vi vidare? Nyamko Sabuni (fp), integrations- och jämställdhetsminister Ylva Johansson (s), riksdagsledamot Birgitta Rydberg (fp), landstingsråd SLL Åsa Regnér, RFSU Åsa Witkowski, Nationellt centrum för kvinnofrid Katarina Öberg, CASM, Karolinska Universitetssjukhuset Niklas Långström, Centrum för våldsprevention, KI Katarina Wennstam, moderator • 14:45-15:00 Sammanfattning och slutsatser, Stefan Arver, Åsa Regnér • 15:00-16:00 Mingel med dryck
Arrangörer: RFSU Centrum för Andrologi och Sexualmedicin, Karolinska universitetssjukhuset Centrum för Våldsprevention, Karolinska Institutet
Information: Silvia Ernhagen, RFSU: 08-692 07 18 eller silvia.ernhagen@rfsu.se

Ämnen


Att skapa förutsättningar för att förändra och förbättra människors liv har varit RFSU:s målsättning ända sedan starten 1933. Genom sexualupplysning, utbildning och opinionsbildning vill RFSU slå hål på fördomar, bota kunskapsbrist och öka den sexuella hälsan, i Sverige såväl som internationellt. När du köper en produkt, är medlem, samarbetar eller stödjer RFSU:s arbete bidrar du till fortsatt förändring av människors liv.

Kontakter

Matilda Ström

Matilda Ström

Presskontakt Pressansvarig/Press Officer Ansvarar för pressfrågor kring RFSU:s ideella och sexualpolitiska arbete i Sverige och internationellt. 076-160 33 07

Relaterade event

Lust, liv och lika värde

Vårt ansvar – att förändra liv

Att förändra och förbättra människors liv har varit RFSU:s drivkraft sedan starten och är det fortfarande.

Genom sexualupplysning, utbildning och opinionsbildning vill vi slå hål på fördomar, bota kunskapsbrist och öka den sexuella hälsan, i Sverige såväl som internationellt. Säkra preventivmedel, lagliga aborter och sex på ens egna villkor är fortfarande inte självklart överallt.

När du köper våra produkter, blir medlem, samarbetspartner eller på annat sätt stödjer RFSU:s arbete är du med och bidrar till fortsatt förändring av människors liv.

RFSU - Riksförbundet för sexuell upplysning
Medborgarplatsen 3, plan 10
102 67 Stockholm